Wydarzenia

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2021

Czytaj więcej...

ACI Polska partnerem strategicznym Kongresu Wskaźników Referencyjnych Stopy Procentowej 12-13 kwietnia 2021

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2021

Czytaj więcej...

Szkolenie: IR Benchmark reform

Czytaj więcej...

Nowelizacja rozporządzenia BMR (wyłączenie niektórych walutowych wskaźników referencyjnych i wyznaczanie zamienników)

Czytaj więcej...

Szkolenie: Konwersja portfela hipotecznego w walutach obcych na przykładzie Węgier

Czytaj więcej...

Programy certyfikujące WIB – nowa edycja 2021

Czytaj więcej...

Szkolenie Programowanie w "R" – „Wykorzystanie 'R' w codziennej pracy pracownika bankowości do symulowania, analizy i prognozowania rynku finansowego oraz wyceny instrumentów"

Czytaj więcej...

Szkolenie ACI Polska. Od CRR do BRRD: Zarządzanie ryzykiem płynności na co dzień i w kryzysie

Czytaj więcej...

Programy certyfikujące WIB – nowa edycja 2020/2021

Czytaj więcej...

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2020

Czytaj więcej...

Zdalne WZC ACI - 18 czerwca 2020

Czytaj więcej...

Informacja banku Anglii na temat LIBORU GBP

Czytaj więcej...

GPW Benchmark dostała zezwolenie na opracowywanie indeksów giełdowych - KNF

Czytaj więcej...

Warsztat Benchmark ISDA Suplement

Czytaj więcej...

ACI Polska zaprasza na szkolenie Benchmarks Workshop

Czytaj więcej...

ACI Polska zaprasza na szkolenie FINTECH Workshop

(zapisy zamknięte - pula miejsc wyczerpana)

Czytaj więcej...

Studium Dealerów Rynków Finansowych 2019/2020

ZAPISY

Czytaj więcej...

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Czytaj więcej...

Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2019

Czytaj więcej...

Nowe Władze Stowarzyszenia ACI Polska

Czytaj więcej...

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2019

Czytaj więcej...

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2019

Czytaj więcej...

Rezygnacja członka Komitetu Nadzorczego GPW Benchmark

Szkolenie FINTECH - 21 lub 22 listopada 2018

Zapisy tylko do 9 listopada!

Czytaj więcej...

FX Global Code

Czytaj więcej...

Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2018

Czytaj więcej...

Szkolenie dotyczące Rozporządzenia w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych (...)

Czytaj więcej...

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2018

Czytaj więcej...

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2018

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

 1. Prof. Andrzej Sławiński Członkiem Niezależnym Komitetu Nadzorczego GPW Benchmark wskazanym przez ACI Polska
 2. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska 2017
 3. Likwidacja fixingu stawek referencyjnych FRA IRS i OIS
 4. Nowy administrator fixingu POLONIA
 5. EGZAMIN ALM
 6. ACI Polska will hand over the organisation of POLONIA reference rate fixing to the National Bank of Poland effect from 1 December 2017
 7. ACI POLSKA przekazuje pełnienie funkcji Organizatora Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA do NBP od 1 grudnia 2017
 8. Seminarium: CVA – korekta wartości kredytowej
 9. Spotkanie MIFiD II - panel dyskusyjny 5, 6 i 8 września - podsumowanie
 10. Komunikat Rady WIBOR z dn. 30.08.2017
 11. Komunikat Rady WIBOR z dn. 24.07.2017
 12. Seminarium Thomson Reuters: How are you going to cross the MiFID II line?
 13. Nowy administrator stawek WIBID i WIBOR
 14. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2017
 15. Komunikat Rady WIBOR z dn. 22.05.2017
 16. Zmiana administratora stawek referencyjnych WIBID/WIBOR z dniem 30.06.2017r.
 17. Nowe Władze Stowarzyszenia ACI Polska
 18. FIXING NBP – Uchwała Zarządu NBP zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (z dnia 20 kwietnia 2017 r.). Uchwała wchodzi w życie z dniem 8 maja 2017 r.
 19. Komunikat Rady WIBOR z dn. 10.04.2017
 20. Materiały na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2017
 21. Nowy Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR
 22. Certyfikacja ALM
 23. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2017
 24. Komunikat Rady WIBOR z dn. 6.03.2017
 25. Komunikat Rady WIBOR z dn. 30.01.2017
 26. Galeria zdjęć z XII Turnieju Piłki Nożnej ACI Polska
 27. Zmiana listy panelistów fixingu POLONIA od dnia 1 marca 2017
 28. Wyniki XII Turnieju Halowej Piłki Nożnej ACI Polska
 29. XII Turniej Halowej Piłki Nożnej ACI Polska
 30. Komunikat Rady WIBOR z dn. 19.12.2016
 31. Komunikat Rady WIBOR z dn. 01.12.2016
 32. 56th ACI World Congress Dublin
 33. Warsztaty GPW i ACI Polska
 34. Komunikat Rady WIBOR z dn. 25.10.2016
 35. Giełda Papierów Wartościowych i ACI Polska zapraszają na Warsztaty
 36. Zmiana listy panelistów fixingu POLONIA od 7 listopada
 37. ACI przekaże GPW administrację fixingów WIBID i WIBOR
 38. Konferencja GPW S.A. oraz ACI Polska
 39. WIBOR - zmiana listy panelistów
 40. Zawieszenie fixingów FRA IRS i OIS od 24 października 2016
 41. ACI Polska ma zaszczyt zaprosić na partnerską konferencję FOW Derivatives World Central and Eastern Europe
 42. Fixing FRA IRS i OIS - Wycofanie deklaracji uczestnictwa
 43. Komunikat Rady WIBOR z dn. 12.09.2016
 44. WIBOR – zmiana listy panelistów
 45. Seminarium: Wymogi EMIR w zakresie wymiany zabezpieczeń dla bilateralnych transakcji pochodnych OTC
 46. Komunikat Rady WIBOR z dn. 27.06.2016
 47. Zmiana listy uczestników fixingu FRA, IRS i OIS
 48. Rozporządzenie o indeksach wykorzystywanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych
 49. Rekomendacja ZBP dotycząca zawierania transakcji REPO i Buy/Sell Bank na polskim rynku finansowym
 50. Komunikat Rady WIBOR z dn. 30.05.2016
 51. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2016
 52. Seminarium: Wymogi EMIR w zakresie wymiany zabezpieczeń dla bilateralnych transakcji pochodnych OTC
 53. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska 2016
 54. Materiały na Walne Zgromadzenie Członków 19.05.2016 r.
 55. Komunikat Rady WIBOR z dn. 18.04.2016
 56. Wykład MIFID 2 - z punktu widzenia dealera
 57. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2016
 58. Komunikat Rady WIBOR z dn. 07.03.2016
 59. Komunikat Rady WIBOR z dn. 25.01.2016
 60. Rozszerzenie listy uczestników Fixingu POLONIA od 1 marca 2016
 61. Komunikat Rady WIBOR z dnia 7/12/2015
 62. Regulamin FIXINGU Stawki Referencyjnej „POLONIA” (zmiana treści złącznika numer 2)
 63. Lista dni bez Fixingu FRA IRS i OIS w 2016 roku
 64. Komunikat Rady WIBOR 19.10.2015
 65. Rozszerzenie listy Uczestnicy Fixingu POLONIA od 01 grudnia 2015
 66. Relacja- Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Rynku Obligacji 2015
 67. Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Rynku Obligacji 2015
 68. ACI WORLD CONGRESS Jakarta Indonesia 26-30 kwiecień 2016
 69. Zmiana listy panelistów FRA i IRS
 70. Nowy panelista Fixingu OIS
 71. Komunikat Rady WIBOR 06.07.2015 r.
 72. Zmiana listy panelistów fixingu OIS
 73. Psychologia skutecznego tradingu - Steve Ward
 74. FOW Derivatives World Central & Eastern Europe 30.09.2015 r.
 75. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2015
 76. ACI World Congress. Jakarta, Indonesia 26-30.04.2016
 77. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska 2015
 78. KDPW_CCP rozliczyło pierwsze transakcje na rynku OTC
 79. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia - Nowe Władze
 80. Rekomendacja Rady WIBOR dotycząca backtestingu
 81. Komunikat Rady WIBOR 27.04.2015r.
 82. Materiały na Walne Zgromadzenie Członków 21.05.2015r.
 83. Zmiany wśród Panelistów stawki POLONIA
 84. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2015
 85. Komunikat Rady z dnia WIBOR 24.02.2015
 86. WIBOR - Przyjęcie Deutsche Bank Polska SA do grona banków kwotujących
 87. Nowy Regulamin Rady ds. stawek referencyjnych WIBID i WIBOR
 88. Komunikat Rady WIBOR z dnia 14/01/2015
 89. LIVE redistribution of WIBOR
 90. Redystrybucja WIBORu LIVE
 91. Zmiana listy panelistów stawki referencyjnej WIBID i WIBOR
 92. Procedura w zakresie sposobu komunikowania publikacji błędnych stawek referencyjnych WIBID i WIBOR
 93. Oświadczenia ESMA_EBA Principles for Benchmark setting processes in the EU
 94. Podsumowanie szkolenia Advanced Trading Psychology
 95. Komunikat Rady WIBOR z dnia 19/11/2014
 96. ACI WORLD CONGRESS 2015 MILAN
 97. Informacja o wykładach "Studenckie Forum Dealerów Bankowych"
 98. Lista dni bez Fixingu FRA IRS i OIS w 2015 roku
 99. Zmiany wśród Panelistów stawki POLONIA
 100. Komunikat Rady WIBOR z dnia 16/09/2014
 101. ACI World Congress Mediolan 03-07.02.2015
 102. Szkolenie Applied Trading Psychology (parterem szkolenia jest KDPW_CCP)
 103. Singlowy Turniej Tenisa Ziemnego 2014
 104. Warszawa, 14 października 2014 - FOW DERIVATIVES WORLD CEE
 105. Komunikat Rady WIBOR z dnia 17/06/2014
 106. WIBOR - Przyjęcie Banku Gospodarki Żywnościowej SA do grona banków kwotujących
 107. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2014
 108. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska 2014
 109. FOW Derivatives World CEE
 110. Materiały na WZC ACI 04.06.2014
 111. Komunikat Rady WIBOR 24.04.2014
 112. Komunikat Rady WIBOR z dnia 24.04.2014
 113. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2014
 114. Komunikat Rady WIBOR z dnia 24/03/2014
 115. Podsumowanie szkolenia WIBOR FUTURES & BOND FUTURES
 116. Kod LEI: Czym jest kod LEI i kto go nadaje
 117. EU Authorisation of KDPW_CCP Clearing House. Third Clearing House in Europe!
 118. Unijna autoryzacja izby rozliczeniowej KDPW_CCP. Trzecia izba w Europie!
 119. Komunikat Rady WIBOR z dnia 13/03/2014
 120. ACI WORLD CONGRESS 2014 IN BERLIN
 121. Szkolenie: WIBOR FUTURES & BOND FUTURES
 122. Galeria zdjęć z XI Turnieju Piłki Halowej ACI Polska
 123. Komunikat rady WIBOR z dnia 21.01.2014
 124. Publikacja i ponowna kalkulacja stawki WIBOR w dniu dzisiejszym
 125. XI Turniej Piłki Nożnej - wyniki
 126. WIBOR - Przyjęcie Getin NOBLE Bank do grona banków kwotujących
 127. Lista dni bez Fixingu FRA IRS i OIS w 2014 roku
 128. Nowe kontrakty na GPW
 129. Komunikat Rady WIBOR z dnia 9.10.2013
 130. Kontrakty terminowe na obligacjie skarbowe i stawki WIBOR
 131. Uczestnicy Fixingu POLONIA od 01 grudnia 2013
 132. Rozszerzenie listy banków uczestniczących w Fixingu POLONIA
 133. „Inflation Linked Products” ACI we współpracy z Bloomberg
 134. Komunikat z posiedzenia Rady ds. stawek referencyjnych WIBID i WIBOR z dnia 04 września 2013
 135. Siódma edycja Międzyuczelnianego Forum Dealerów Bankowych
 136. Szkolenie "Zrozumieć Sekurytyzację"
 137. Kursy przygotowujące do egzaminów ACI Dealing Certificate oraz ACI Diploma
 138. Szkolenia Finance Trainer
 139. Oferta specjalna Finance Trainer
 140. Kurs przygotowawczy do uzyskania ACI Dealing Certificate
 141. Singlowy Turniej Tenisa Ziemnego
 142. Protokół z WZC 2013
 143. Zmiany w zasadach dystrybucji fixingów WIBID/WIBOR
 144. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2013
 145. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia - Nowe władze
 146. ACI UK Dealing Simulation w Londynie
 147. Announcement of ACI Polska’s Management Board dated 30 April 2013
 148. Materiały na WZC 23.05.2013
 149. PARKIET: publikacja na temat Fixingów FRA IRS i OIS
 150. NBP - Cztery banki od 2.V przestaną mieć status dealera rynku pienieżnego
 151. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska
 152. Prasowa publikacja Zarządu ACI Polska dotyczacą zmian w Regulaminie WIBOR
 153. Wielki piątek bez FIXINGU FRA IRS i OIS
 154. X Turniej piłki nożnej - relacja
 155. „Inflation Linked Products” ACI we współpracy z Bloomberg
 156. Komentarz prasowy na temat Rady WIBOR
 157. KOMUNIKAT NBP dot. Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR
 158. Galeria zdjęć z X Turnieju Piłki Halowej
 159. X Turniej Piłki Halowej - galeria
 160. X Turniej Halowej Piłki Nożnej
 161. Pierwszy FIXING FRA IRS i OIS za nami
 162. „GO LIVE” 21 stycznia FIXING FRA, IRS i OIS
 163. Zmiany wśród Panelistów stawki Polonia
 164. Konferencja „Giełdowy rynek instrumentów pochodnych na stopę procentową”
 165. Zapis wywiadu PAP z ACI Polska
 166. Protokół z WZC
 167. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2012
 168. Fotorelacja z Walnego Zgromadzenia
 169. Wywiad z Członkami Zarządu
 170. Materiały na WZC
 171. Zapraszamy na WZC ACI Polska
 172. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska
 173. Szkolenie Advance ALM
 174. Rzeczpospolita 23.03.12
 175. POLITYKA 29022012
 176. Podsumowanie spotkania Zarządu ACI z NBP
 177. Wyniki IX Turnieju piłki nożnej
 178. ACI IX Turniej Halowej Pilki Noznej 2012
 179. ACI training and NEW i-phone app
 180. Międzyuczelniane Forum Dealerów Bankowych
 181. Fotorelacja z Walnego Zgromadzenia ACI Polska
 182. Nowe władze Stowarzyszenia
 183. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
 184. Materiały na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
 185. Międzyuczelniane Forum Dealerów Bankowych
 186. Zmiany wsród panelistów stawki POLONIA
 187. ACI Academy
 188. VIII Turniej Piłki Nożnej
 189. Międzyuczelniane Formu Dealerów Bankowych edycji 2010/11
 190. Konferencja "Algotrading - dziś i jutro"
 191. TURNIEJ TENISA 26 września 2010 [Fotorelacja]
 192. ACI UK Dealing Simulation Course
 193. Materiały na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
 194. ACI Dealing Simulation
 195. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
 196. Nowe seminarium organizowane przez ACI Polska
 197. BRAK FIXINGU POLONII w dniu 8 lutego 2010
 198. VII Turniej Halowej Piłki Nożnej
 199. ESMA – wyjaśnienia dotyczące raportowania instrumentów pochodnych zgodnie z regulacją EMIR
 200. Rozporządzenie EMIR oraz CCP
 201. Stawki Withholding Tax
 202. Mastering FX Options
 203. Turniej Tenisa Ziemnego 2009
 204. Szkolenie 17.09.09
 205. FOTO-RELACJA
 206. Nowe władze Stowarzyszenia
 207. Fotorelacja z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia ACI Polska (15/06/2007)
 208. II Turniej Tenisa Ziemnego ACI Polska
 209. IV Turniej Halowej Piłki Nożnej ACI Polska
 210. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia ACI Polska (15/06/2007)
 211. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia ACI Polska
 212. Rozszerzenie listy banków uczestniczących w Fixingu POLONIA
 213. VI Turniej Halowej Piłki Nożnej ACI Polska

footer