Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką WIBOR do dnia 29 czerwca 2017. Obecnym administratorem stawki jest GPW Benchmark SA.


W dniu 18 października br.  Giełda Papierów Wartościowych wprowadziła do obrotu giełdowego kontrakty terminowe na stawki referencyjne WIBOR oraz obligacje skarbowe. Tego dnia odbyło się na Giełdzie Seminarium poświęcone nowym produktom pt. „Kontrakty futures stopy procentowej”. Informacje dot. nowych instrumentów finansowych oraz materiały z Seminarium dostępne są na stronach:

http://www.gpw.pl/kontrakty_wibor_obligacje_skarbowe

http://www.gpw.pl/materialy_z_seminarium

footer