Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką POLONIA do dnia 30 listopada 2017. Obecnym administratorem stawki jest NBP.


- AIG Bank POLSKA SA
- Bank DnB Nord Polska SA
- Fortis Bank Polska SA
- Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu
- Nordea Bank Polska SA
- Raiffeisen Bank Polska SA

W związku z powyższym Zarządu ACI POLSKA w porozumieniu z Narodowym Bankiem Polskim podjął decyzję o przyjęciu wszystkich wyżej wymienionych banków do grona banków biorących udział w Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA. Zgodnie regulaminem ACI ustala datę rozpoczęcia przesyłania danych do fixingu przez nowo przyjęte banki na dzień 04 maja 2009 roku. Z tym dniem w fixingu uczestniczyć będą wszystkie Banki Dealerzy Rynku Pieniężnego oraz nowo przyjęte przez ACI POLSKA banki.

Prosimy o poinformowanie Back Office o dodatkowych sześciu bankach, które od dnia 4 maja 2009 roku powinny być uwzględniane w przesyłanych do NBP zestawieniach transakcji Overnight.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Paweł Łopuszyński

Sekretarz Członek Zarządu
Marta Kępa

footer