Wzięło w nim udział 12 drużyn. Końcowa klasyfikacja Turnieju przedstawia się następująco:

I miejsce: Bank Handlowy S.A.
II miejsce: Bank Polska Kasa Opieki S.A.
III miejsce: Kredyt Bank S.A.

Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim uczestnikom Turnieju dziękujemy za sportową postawę, a kibicom i gościom za doping i wspaniałą zabawę. Równocześnie dziękujemy firmie Asseco Polska S.A za sponsorowanie i pomoc w zorganizowaniu turnieju.

Zarząd ACI

footer