W Zarząd ACI chciałby szczególnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy osobiście przybyli na WZC. Podziękowania należą się również tym, którzy przekazali swój głos swoim reprezentantom.

Dzięki Wam piątkowe Walne zgromadzenie zaliczamy

do bardzo udanych

Jednocześnie informujemy, że Walne Zgromadzenie wybrało na następną kadencję

Prezesa:

Bogusław Cezary Moskała

Zarząd w składzie:

Robert Bury
Marcin Groniewski
Marta Kępa
Bartłomiej Małocha
Błażej Wajszczuk

Komisję Rewizyjną w składzie:

Radosław Kaźmierczak
Marcin Trzykowski
Mirosław Smoliński

Komisję do spraw Profesjonalizmu w składzie

Wojciech Galiński
Grzegorz Taraszkiewicz-Sirocki
Zbigniew Grajko

Dziękujemy

footer