Zarząd Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska w Warszawie zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (WZC), które odbędzie się w dniu 18 czerwca br. o godzinie 18:00.

Z racji pandemii COVID-19 oraz wprowadzonych ograniczeń, WZC odbędzie się w formie zdalnej, z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji. Skorzystamy równolegle z dwóch form komunikacji, z których każda jest bardzo ważna. Będziemy rozmawiać za pośrednictwem aplikacji Zoom, a głosowanie nad uchwałami WZC przeprowadzimy przy pomocy aplikacji WZA24 dostarczonej nam przez firmę obsługującą nasze głosowania od wielu lat.

Aby Zgromadzenie odbyło się bez problemów, prosimy Was o zainstalowanie przed WZC na Waszych komputerach, telefonach lub tabletach aplikacji Zoom. Jeśli chodzi o narzędzie do głosowania to dostęp do niego otrzymacie za pośrednictwem spersonalizowanego linka, który zostanie do Was wysłany na dwa dni przed WZC.

Prosimy o rejestrację na WZC.

Gdyby ktoś z Was nie był w stanie wziąć udziału w WZC osobiście, to może przekazać pełnomocnictwo. Jednak z racji ograniczeń technicznych, aby pełnomocnictwo było ważne, musicie dostarczyć oryginał osobiście lub kurierem do siedziby Stowarzyszenia, tj. na ul. Wilczą 31 lok. 1A, 00-544 Warszawa, najpóźniej 15 czerwca br. Zdajemy sobie sprawę, że jest to pewne utrudnienie, jednak system do głosowania wymaga rejestracji pełnomocnika terminie 2 dni przed WZC.

Frekwencja na WZC jest bardzo ważna. Spodziewamy się, że frekwencja z racji utrudnień w składaniu pełnomocnictw oraz zdalnej rejestracji może być niższa niż zwykle. Bez minimalnego kworum, tj. więcej niż 50% wszystkich członków Stowarzyszenia WZC będzie nieważne.

Zarząd ACI

footer