Materiały do pobrania:

 

pdf1_Zaproszenie_na_WZC_ACI_Polska_2022-04-21.pdf

pdf2_Skrocony_Program_WZC_ACI_Polska_2022-04-21.pdf

pdf3_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_WZC_ACI_Polska_2022-04-21.pdf

pdf4_Tresc_proponowanych_przez_zarzad_uchwal_WZC_ACI_Polska_2022-04-21.pdf

pdf5_Pelnomocnictwo_WZC_ACI_Polska_2022-04-21.pdf

pdf6_Bilans_2021.pdf

pdf7_Rachunek_wynikow_2021.pdf

pdf8_Informacja_dodatkowa_-_2021.pdf

pdf9_Wprowadzenie_2021.pdf

pdf10_Raport_komisji_ds_Profesjonalizmu_2022.pdf

pdf11_Sprawozdanie_Komisji_Rewizyjnej_Stowarzyszenia_Rynkow_Finansowych_ACI_Polska_za_rok_2021.pdf

footer