Wzięło w nim udział 11 drużyn (z 12 zgłoszonych). Końcowa klasyfikacja Turnieju przedstawia się następująco:

I miejsce:    Bank BPH S.A.
II miejsce:    Kredyt Bank S.A.
III miejsce:    Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim uczestnikom Turnieju dziękujemy za sportową postawę, a kibicom i gościom za doping i wspaniałą zabawę.

Równocześnie dziękujemy firmie S.I. Kapitał S.A. sponsorowanie i pomoc w zorganizowaniu turnieju.

Zarząd ACI

footer