Easy OfficeOd 2003 roku Stowarzyszenie ACI POLSKA korzysta z profesjonalnej, rzetelnej i kompleksowej obsługi biura Easy Office sp z o.o.

Biuro specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie:
- obsługa księgowa i rachunkowa niezależnie od formy prawnej Klienta (dedykowany księgowa, dostęp do ksiąg on-line);
- obsługa kadrowa, płacowa oraz rozliczenia z ZUS;
- obsługa rejestracyjna Klienta w Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędach Skarbowych, ZUS, GUS;
- obsługa sekretarska oraz administracyjna, w tym obsługa organów statutowych Klienta.

Adres strony internetowej biura – http://www.easyoffice.pl/Warszawski Instytut Bankowości


Warszawski Instytut Bankowości jest nowoczesną, dojrzałą firmą szkoleniowo-doradczą, która działa w polskim sektorze usług finansowych od 1992 roku.  Ponad 59 tys. osób podniosło swoje zawodowe kwalifikacje, korzystając ze szkoleń WIB, a ponad 3,5 tys. uzyskało specjalistyczne certyfikaty zawodowe.

Zespół menedżerów WIB współpracuje z wypróbowanymi, wysokiej klasy ekspertami i trenerami. Dzięki wnikliwej wiedzy na temat otoczenia rynkowego, w którym działają nasi Klienci, opracowujemy i realizujemy nowoczesne projekty doradczo-szkoleniowe.

WIB przykłada ogromną wagę do tego, by projekty firmowane jej marką w pełni satysfakcjonowały jej Klientów. Służy temu System Zarządzania Jakością w WIB. Od 2005 roku utrzymujemy certyfikat ISO 9001:2008. Certyfikacją jest objęta całość działalności szkoleniowej WIB, w tym WIB-Centrum Kształcenia Praktycznego.

WIB jest aktywnym członkiem European Banking and Financial Services Training Association (EBTN), organizacji zrzeszającej instytuty kształcenia bankowego w Europie i na świecie. Posiada akredytację EBTN do prowadzenia egzaminów na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB w Polsce.

Współpracuje z European Financial Planning Association (EFPA) i jako jedyna instytucja w Polsce posiada akredytację EFPA do prowadzenia szkoleń przygotowujących do egzaminów na Europejskiego Doradcę Finansowego EFPA EFA i Eksperta Planowania Finansowego EFPA EFP.

WIB posiada  akredytację do prowadzenia programów szkoleniowych i egzaminów w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej (SSKBP).

WIB jest aktywnym członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS). Przestrzegamy Kodeksu Dobrych Praktyk oraz stosujemy Standard Usługi Szkoleniowej, przyjęte przez PIFS.

Adres strony internetowej WIB – www.wib.org.pl

footer