Materiały do pobrania:

pdf1_ACI_Skrocony_Program_Walnego_Zgromadznie_31_05_2023

pdf2_Zaproszenie_na_WZ_ACI Polska_31_05_2023.pdf

pdf3_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_ACI_Polska_2022.pdf

pdf4_Tresc_proponowanych_przez_zarzad_uchwal_WZC_ACI_Polska_2022-04-21.pdf

pdf5_PELNOMOCNICTWO_WZC_31_05_2023.pdf

pdf6_Bilans_2022.pdf

pdf7_rachunek_wynikow_2022.pdf

pdf8_Sprawozdanie_finansowe_2022.pdf

pdf9_Wprowadzenie_2022.pdf

pdf10_Raport_komisji_ds_profesjonalizmu_2023.pdf

pdf11_Sprawozdanie_Komisji_Rewizyjnej_Stowarzyszenia_Rynkow_Finansowych_ACI_Polska_za_rok_2022.pdf

footer