Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką POLONIA do dnia 30 listopada 2017. Obecnym administratorem stawki jest NBP.Warszawa, 9 stycznia 2013


Paneliści fixingu stawki referencyjnej POLONIASzanowny Państwo,


Pragniemy przypomnieć, iż w dniu 4 stycznia 2013 roku nastąpiło połączenie prawne Kredyt Banku z  Bankiem Zachodnim WBK poprzez wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia obu baków. BZ WBK S.A. stał się następcą prawnym i wstąpił we wszystkie prawa oraz obowiązki Kredyt Banku.


Bank Zachodnim WBK przejmuje prawa i obowiązki Kredyt Banku , w tym również obowiązek przesyłania danych do indeksu POLONIA zgodnie z podpisaną Kredyt Bank  deklaracją przystąpienia do Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA.


W związku z powyższym przypominamy, że Banki uczestniczące w Fixingu powinny pamiętać o uwzględnianiu jedynie  Banku Zachodniego WBK we wszystkich zestawieniach wysyłanych do NBP zgodnie z Regulaminem Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA.


Jednocześnie  wcielony Kredyt Bank powinien zaprzestać wysyłania danych do POLONII. Prosimy o przekazanie tej wiadomości do odpowiednich komórek w Państwa Bankach.Z poważaniem,Marta Kępa                                                                                     Błażej Wajszczuk

Prezes Zarządu                                                                   Sekretarz, Członek Zarządu

footer