Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska
ul. Wilcza 31 lok. 1A
00-544 Warszawa

 

Wszelką korespondencję mailową do Zarządu prosimy kierować na adres e-mail stowarzyszenia
aci @ acipolska.pl

Korespondencję mailową do Komisji do spraw Profesjonalizmu prosimy kierować na adres e-mail
aci_kdp @ acipolska.pl

__________________________________________________________________

 

Zarzad Stowarzyszenia

Błażej Wajszczuk
Prezes Stowarzyszenia
blazej.wajszczuk @ acipolska.pl

Wojciech Szajnar
Skarbnik
wojciech.szajnar @ acipolska.pl

Marta Pakuła-Boryczka
Wiceprezes Stowarzyszenia
marta.pakula @ acipolska.pl

Grzegorz Kopij
Sekretarz
grzegorz.kopij @ acipolska.pl

Maciej Wezgraj
Członek Zarządu
maciej.wezgraj @ acipolska.pl

 Marcin Trzykowski
Członek Zarządu
marcin.trzykowski @ acipolska.pl


Komisja Rewizyjna

Wojciech Galiński
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

wojciech.galinski @ acipolska.pl

Marta Kępa
Sekretarz

marta.kepa @ acipolska.pl

Maciej Kuczek
Członek Komisji

maciej.kuczek @ acipolska.pl

Robert Kułak
Członek Komisji

robert.kulak @ acipolska.pl


Komisja ds. Profesjonalizmu

Kamila Kajka
Członek Komisji

kamila.kajka @ acipolska.pl

Marek Wieczorkiewicz
Członek Komisji

marek.wieczorkiewicz @ acipolska.pl

Konrad Tyczyński
Członek Komisji

konrad.tyczynski @ acipolska.pl

 

Sekretariat ACI International

Secretariat
8, rue du Mail, F-75002 Paris
tel. 33 1 42975115 fax. 33 1 4297 5116
www.acifma.com

 

 

 

 

footer