Zarząd ACI chciałby szczególnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy mimo olbrzymich utrudnień w Warszawie, osobiście przybyli na WZC. Wyrazy uznania dla Kolegów i Koleżanek z innych miast, którzy nie przestraszyli się chaosu komunikacyjnego. Podziękowania należą się również tym, którzy przekazali swój głos swoim reprezentantom.

Dzięki Wam piątkowe Walne zgromadzenie zaliczamy

do bardzo udanych

Jednocześnie informujemy, że Walne Zgromadzenie wybrało na następną kadencję

Prezesa:

Marta Kępa

Zarząd w składzie:

Marcin Groniewski
Bartłomiej Małocha
Błażej Wajszczuk
Wojciech Galiński
Adam Kruss

Komisję Rewizyjną w składzie:

Radosław Kaźmierczak
Henryk Sułek
Marcin Trzykowski
Komisję do spraw Profesjonalizmu w składzie

Mirosław Smoliński
Tomasz Zdyb
Krzysztof Zadura
Konrad Tyczyński

Dziękujemy

 

footer