Praktyka rynkowa

WIBOR – certyfikowana cena bazowa pieniądza

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem przygotowanym przez kancelarię ITMA Bartczak, Dulska, Trzos-Rastawiecki, dotyczącym wskaźnika WIBOR.

Czytaj więcej...

Regulamin wynagradzania Członków Stowarzyszenia w związku z tworzeniem i publikacją treści

Czytaj więcej...

Informacja banku Anglii na temat LIBORU GBP

Czytaj więcej...

FX Global Code

Czytaj więcej...

FIXING NBP – Uchwała Zarządu NBP zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (z dnia 20 kwietnia 2017 r.). Uchwała wchodzi w życie z dniem 8 maja 2017 r.

Czytaj więcej...

Rekomendacja ZBP dotycząca zawierania transakcji REPO i Buy/Sell Bank na polskim rynku finansowym

Czytaj więcej...

Kod LEI: Czym jest kod LEI i kto go nadaje

Czytaj więcej...

EU Authorisation of KDPW_CCP Clearing House. Third Clearing House in Europe!

Czytaj więcej...

Unijna autoryzacja izby rozliczeniowej KDPW_CCP. Trzecia izba w Europie!

Czytaj więcej...

ESMA – wyjaśnienia dotyczące raportowania instrumentów pochodnych zgodnie z regulacją EMIR

arrow ESMA – wyjaśnienia dotyczące raportowania instrumentów pochodnych zgodnie z regulacją EMIR

http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-clarifies-reporting-exchange-derivatives-under-EMIR

 Pobierz jako PDF

EMIR: Frequently Asked Questions

 Pobierz jako PDF

Rozporządzenie EMIR oraz CCP


arrow Rozporządzenie EMIR oraz CCP

Stawki Withholding Tax


arrow W załączniku aktualne na 14 stycznia 2010 stawki Withholding Tax
Withholding_Rates_.pdf

footer