W dniu 8-go października 2012 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych odbyła się konferencja poświęcona „Giełdowemu rynkowi instrumentów pochodnych na stopę procentową”. Organizatorem i inicjatorem spotkania była GPW, we współpracy ze środowiskiem bankowym oraz Stowarzyszeniem Rynków Finansowych ACI Polska. Zainteresowanie tematem było odzwierciedlone uczestnictwem ponad 50 osób reprezentujących najważniejsze instytucje finansowe w kraju. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele GPW, KDPW, środowiska bankowego oraz brokerskiego.

 

  • Po przywitaniu uczestników przez przedstawicielkę Giełdy Panią Dyrektor Izabelę Olszewską, kolega Łukasz Barwicki z BRE Banku omówił celowość stworzenia giełdowego rynku instrumentów pochodnych na stopę procentową z perspektywy banku oraz rynku międzybankowego.

 

  • Następnie przedstawiciel GPW Pan Sebastian Siewiera zaprezentował proponowane do wdrożenia w pierwszym etapie projektu instrumenty finansowe, ich standardy oraz zasady notowania na rynku regulowanym.

 

  • Przedstawiciel KDPW Pan Marcin Truchanowicz zaprezentował potencjalny model rozliczeniowy dla omawianych instrumentów.

 

  • Kolejny reprezentant środowiska bankowego Pan Dyrektor Dariusz Bartczak omówił w jaki sposób zainteresowany Bank może zostać uczestnikiem handlu na GPW oraz podzielił się doświadczeniami BRE Banku w ww. procesie.

 

  • Na zakończenie przedstawiciel ACI Polska, Bartłomiej Małocha, zaprezentował krajowy indeks referencyjny Wibor, jako potencjalną stawkę rozliczeniową dla kontraktów terminowych notowanych na GPW.

 

Po części prezentacyjnej wywiązała się krótka dyskusja, w której uczestnicy mieli okazję zadawać pytania doprecyzowujące poszczególne prezentacje oraz przedstawić „na gorąco” pierwsze wrażenia dotyczące prezentowanego projektu.

 

Przedstawiciel ACI Polska zakończył spotkanie podsumowaniem, że w związku wprowadzeniem regulacji EMIR płynność i perspektywy dla istniejących rynków OTC, będą się kurczyły na korzyść rynków regulowanych, dlatego powstanie nowych instrumentów finansowych notowanych na Giełdzie, mogłoby pozytywnie wpłynąć na przyszłość rynku dealerskiego w Polsce.

 

W najbliższym czasie GPW za pośrednictwem ACI Polska przeprowadzi ankietę pozwalającą bliżej poznać obszar zainteresowań dotyczących projektu w poszczególnych bankach. GPW i ACI Polska nie wykluczają kolejnych konferencji tego typu skierowanych do szerszego grona instytucji finansowych w Polsce (fundusze inwestycyjne, ubezpieczyciele).

 

Stworzona została specjalna skrzynka kontaktowa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na którą można kierować wszelkie pytania dotyczące projektu.


konferencja1


konferencja2


konferencja3


konferencja4

footer