Z przyjemnością informujemy, że Pani Małgorzata Smagorowicz-Chojnowska, wskazana przez Zarząd ACI Polska jako członkini Komitetu Nadzorczego WSP przy GPW Benchmark S.A została ponownie wybrana na jego Przewodniczącą!

Komitet Nadzorczy Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych jest jednostką nadzorczą powołaną w zgodzie z wymaganiami Rozporządzenia UE Nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych, w celu zapewnienia merytorycznego nadzoru nad wszystkimi aspektami opracowywania Stawek Referencyjnych.

Serdecznie gratulujemy!
Zarząd ACI Polska

footer