KDPW_CCP  otrzymało autoryzację dla izby rozliczeniowej przez KNF. Jest to ważna jakościowa zmiana dla naszego rynku międzybankowego, tym bardziej, że KDPW_CCP zostało stworzone od podstaw przez polską instytucję w oparciu o ścisła współpracę z krajowym bankami. Pragnę przypomnieć, ze ACI Polska w styczniu 2011 wsparło projekt KDPW_CCP (jako jeden z dwóch równolegle prowadzonych projektów) w celu przyspieszenia prac nad CCP oraz wraz z Bankami stworzyła fixingi FRA, IRS, OIS w celu wyceny pozycji dla oszacowania wielkości depozytów zabezpieczających.


 Informacja prasowa KDPW [PDF]

footer