Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką WIBOR do dnia 29 czerwca 2017. Obecnym administratorem stawki jest GPW Benchmark SA.

 

Komunikat

z posiedzenia Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR

w dniu 24 kwietnia 2014 roku

 

 

pdfPobierz komunikat w wersji PDF 

 

 

W dniu 24 kwietnia 2014 r. odbyło się siódme posiedzenie Rady ds. stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.

 

Rada omówiła i jednogłośnie zatwierdziła raport Zarządu ACI podsumowujący funkcjonowanie fixingu WIBID i WIBOR w 2013 roku.

Rada pozytywnie oceniła funkcjonowanie fixingu w 2013 roku, nie stwierdziła jednocześnie uchybień w zakresie przestrzegania Regulaminu Fixingu.

Ponadto Rada omówiła i przyjęła do wiadomości informację Zarządu ACI na temat funkcjonowania fixingu stawek WIBID i WIBOR, w tym przestrzegania regulaminu
przez banki kwotujące w marcu 2014 roku.

Rada przedyskutowała możliwe działania w celu poprawy płynności na rynku niezabezpieczonych depozytów międzybankowych, wskazując na potrzebę podjęcia w tej sprawie dyskusji z NBP, MF, KNF, ZBP i ACI.

Rada zapoznała się z informacją na temat działań podjętych przez Zarząd ACI
w związku z koniecznością dostosowania do rozporządzenia Komisji Europejskiej
w sprawie indeksów stosowanych, jako wskaźniki, w instrumentach finansowych
i umowach finansowych.

 

Rada uzgodniła, że kolejne posiedzenie odbędzie się 12 czerwca br.

 

 

…………………

Sławomir Panasiuk

Sekretarz Rady

 

 

…………………

Jerzy Bańka

Przewodniczący Rady

footer