Walne Zgromadzenie 2011
Zaczynamy WZC, GPW  - główna sala notowań.

Walne Zgromadzenie 2011

Przywitała nas Pani Prezes Iwona Sroka oraz Wiceprezes Sławomir Panasiuk jako współgospodarze budynku Giełdy

Walne Zgromadzenie 2011


Walne Zgromadzenie 2011
Frekwencja dopisała. Dziekujemy :)

Walne Zgromadzenie 2011


Walne Zgromadzenie 2011
"Stary" Zarząd prowadzi obrady

Walne Zgromadzenie 2011


dsc_a
Nowy Prezes ACI Polska. Pani Marta Kępa

Walne Zgromadzenie 2011

Czlonek honorowy Andrzej SzaczukWalne Zgromadzenie 2011
Witamy nowych członków ACI Polska

Walne Zgromadzenie 2011
Nowo wybrani członkowie Zarządu. Od prawej: Adam Kruss i Wojciech Galiński

Walne Zgromadzenie 2011
Zarząd ACI w Pełnym Składzie. Od lewej: Marcin Groniewski, Marta Kępa (Prezes), Bartłomiej Małocha, Błażej Wajszczuk, Wojciech Galiński, Adam Kruss

Walne Zgromadzenie 2011
Komisja Rewizyjna: Od lewej: Radosław Kaźmierczak, Henryk Sułek, Marcin Trzykowski

Walne Zgromadzenie 2011
Komisja ds Profesjonalizmu. Od lewej. Konrad Tyczyński, Mirosław Smoliński, Krzysztof Zadura, Tomasz Zdyb

Walne Zgromadzenie 2011


Walne Zgromadzenie 2011


Walne Zgromadzenie 2011


Walne Zgromadzenie 2011


Walne Zgromadzenie 2011


Walne Zgromadzenie 2011
Prezentacja firmy Bloomberg.

Walne Zgromadzenie 2011


Walne Zgromadzenie 2011


Walne Zgromadzenie 2011
Wręczenie nagród w konkursie na najlepszego Dealera rynku Treasury BondSpot Poland w 2011 r.

Walne Zgromadzenie 2011
III miejsce. Marek Kaczor PKO BP S.A.

Walne Zgromadzenie 2011
II miejsce. Piotr Schmidt Pekao S.A.

Walne Zgromadzenie 2011
I miejsce Robert Abramowicz Bank Zachodni WBK S.A.

Walne Zgromadzenie 2011
Prezentacja firmy Reuters

Walne Zgromadzenie 2011


Walne Zgromadzenie 2011


Walne Zgromadzenie 2011


Walne Zgromadzenie 2011


Walne Zgromadzenie 2011
Koniec części oficjalnej.

Walne Zgromadzenie 2011

Autorem zdjęć z Walnego Zgromadzenia jest Maciek Fryszer.

footer