Stowarzyszenie spełniając swoje statutowe cele dąży do popularyzowania wiedzy w zakresie funkcjonowania międzynarodowych i krajowych rynków finansowych. Naszym celem jest podnoszenie poziomu zawodowego i etycznego dealerów rynków finansowych szeroko rozumianych instytucji finansowych.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi:

- szkoleniami specjalistycznymi
- szkoleniami rekomendowanymi ect.
- projektami szkoleniowymi

Studentów zachęcamy do śledzenia informacji na temat kolejnych Uczelnianych Forum Dealerów Bankowych organizowanych wspólnie z warszawskimi uczelniami.

footer