Wydarzenia

Zaproszenie na udział w II Kongresie Wskaźników Referencyjnych Stopy Procentowej

Czytaj więcej...

Zapraszamy na szkolenie "ESG – kontekst, regulacje i raportowanie"

Czytaj więcej...

Zmiany we władzach Stowarzyszenia ACI Polska 2022. Przyznanie członkostwa honorowego zasłużonym Członkom Stowarzyszenia ACI Polska

Czytaj więcej...

WIBOR – certyfikowana cena bazowa pieniądza

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem przygotowanym przez kancelarię ITMA Bartczak, Dulska, Trzos-Rastawiecki, dotyczącym wskaźnika WIBOR.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na szkolenie: Instrumenty pochodne jako narzędzia zarządzania ryzykiem przedpłat kredytów hipotecznych. Zaawansowane metody wyceny pochodnych stopy procentowej

Czytaj więcej...

Regulamin wynagradzania Członków Stowarzyszenia w związku z tworzeniem i publikacją treści

Czytaj więcej...

Zmiana Przewodniczącego i Obserwatora Komitetu Nadzorczego WSP przy GPW Benchmark S.A.

Czytaj więcej...

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2022

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2022

Czytaj więcej...

Nowy cykl ACI Polska: Spotkania z ciekawymi ludźmi

Czytaj więcej...

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie ALM & IRRBB

Czytaj więcej...

Zapraszamy na szkolenie: Programowanie w "R" – „Wykorzystanie ‘R’ w codziennej pracy pracownika bankowości do symulowania, analizy i prognozowania rynku finansowego oraz wyceny instrumentów” (zapisy przedłużone)

Czytaj więcej...

Zmiana obserwatora Komitetu Nadzorczego WSP przy GPW Benchmark

Czytaj więcej...

Nowe Władze Stowarzyszenia ACI Polska

Czytaj więcej...

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2021

Czytaj więcej...

ACI Polska partnerem strategicznym Kongresu Wskaźników Referencyjnych Stopy Procentowej 12-13 kwietnia 2021

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2021

Czytaj więcej...

Szkolenie: IR Benchmark reform

Czytaj więcej...

Nowelizacja rozporządzenia BMR (wyłączenie niektórych walutowych wskaźników referencyjnych i wyznaczanie zamienników)

Czytaj więcej...

Szkolenie: Konwersja portfela hipotecznego w walutach obcych na przykładzie Węgier

Czytaj więcej...

Programy certyfikujące WIB – nowa edycja 2021

Czytaj więcej...

Szkolenie Programowanie w "R" – „Wykorzystanie 'R' w codziennej pracy pracownika bankowości do symulowania, analizy i prognozowania rynku finansowego oraz wyceny instrumentów"

Czytaj więcej...

Szkolenie ACI Polska. Od CRR do BRRD: Zarządzanie ryzykiem płynności na co dzień i w kryzysie

Czytaj więcej...

Programy certyfikujące WIB – nowa edycja 2020/2021

Czytaj więcej...

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2020

Czytaj więcej...

Zdalne WZC ACI - 18 czerwca 2020

Czytaj więcej...

Informacja banku Anglii na temat LIBORU GBP

Czytaj więcej...

GPW Benchmark dostała zezwolenie na opracowywanie indeksów giełdowych - KNF

Czytaj więcej...

Warsztat Benchmark ISDA Suplement

Czytaj więcej...

ACI Polska zaprasza na szkolenie Benchmarks Workshop

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

 1. ACI Polska zaprasza na szkolenie FINTECH Workshop
 2. Studium Dealerów Rynków Finansowych 2019/2020
 3. KONKURS FOTOGRAFICZNY
 4. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2019
 5. Nowe Władze Stowarzyszenia ACI Polska
 6. Materiały na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2019
 7. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2019
 8. Rezygnacja członka Komitetu Nadzorczego GPW Benchmark
 9. Szkolenie FINTECH - 21 lub 22 listopada 2018
 10. FX Global Code
 11. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2018
 12. Szkolenie dotyczące Rozporządzenia w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych (...)
 13. Materiały na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2018
 14. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2018
 15. Prof. Andrzej Sławiński Członkiem Niezależnym Komitetu Nadzorczego GPW Benchmark wskazanym przez ACI Polska
 16. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska 2017
 17. Likwidacja fixingu stawek referencyjnych FRA IRS i OIS
 18. Nowy administrator fixingu POLONIA
 19. EGZAMIN ALM
 20. ACI Polska will hand over the organisation of POLONIA reference rate fixing to the National Bank of Poland effect from 1 December 2017
 21. ACI POLSKA przekazuje pełnienie funkcji Organizatora Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA do NBP od 1 grudnia 2017
 22. Seminarium: CVA – korekta wartości kredytowej
 23. Spotkanie MIFiD II - panel dyskusyjny 5, 6 i 8 września - podsumowanie
 24. Komunikat Rady WIBOR z dn. 30.08.2017
 25. Komunikat Rady WIBOR z dn. 24.07.2017
 26. Seminarium Thomson Reuters: How are you going to cross the MiFID II line?
 27. Nowy administrator stawek WIBID i WIBOR
 28. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2017
 29. Komunikat Rady WIBOR z dn. 22.05.2017
 30. Zmiana administratora stawek referencyjnych WIBID/WIBOR z dniem 30.06.2017r.
 31. Nowe Władze Stowarzyszenia ACI Polska
 32. FIXING NBP – Uchwała Zarządu NBP zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (z dnia 20 kwietnia 2017 r.). Uchwała wchodzi w życie z dniem 8 maja 2017 r.
 33. Komunikat Rady WIBOR z dn. 10.04.2017
 34. Materiały na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2017
 35. Nowy Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR
 36. Certyfikacja ALM
 37. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2017
 38. Komunikat Rady WIBOR z dn. 6.03.2017
 39. Komunikat Rady WIBOR z dn. 30.01.2017
 40. Galeria zdjęć z XII Turnieju Piłki Nożnej ACI Polska
 41. Zmiana listy panelistów fixingu POLONIA od dnia 1 marca 2017
 42. Wyniki XII Turnieju Halowej Piłki Nożnej ACI Polska
 43. XII Turniej Halowej Piłki Nożnej ACI Polska
 44. Komunikat Rady WIBOR z dn. 19.12.2016
 45. Komunikat Rady WIBOR z dn. 01.12.2016
 46. 56th ACI World Congress Dublin
 47. Warsztaty GPW i ACI Polska
 48. Komunikat Rady WIBOR z dn. 25.10.2016
 49. Giełda Papierów Wartościowych i ACI Polska zapraszają na Warsztaty
 50. Zmiana listy panelistów fixingu POLONIA od 7 listopada
 51. ACI przekaże GPW administrację fixingów WIBID i WIBOR
 52. Konferencja GPW S.A. oraz ACI Polska
 53. WIBOR - zmiana listy panelistów
 54. Zawieszenie fixingów FRA IRS i OIS od 24 października 2016
 55. ACI Polska ma zaszczyt zaprosić na partnerską konferencję FOW Derivatives World Central and Eastern Europe
 56. Fixing FRA IRS i OIS - Wycofanie deklaracji uczestnictwa
 57. Komunikat Rady WIBOR z dn. 12.09.2016
 58. WIBOR – zmiana listy panelistów
 59. Seminarium: Wymogi EMIR w zakresie wymiany zabezpieczeń dla bilateralnych transakcji pochodnych OTC
 60. Komunikat Rady WIBOR z dn. 27.06.2016
 61. Zmiana listy uczestników fixingu FRA, IRS i OIS
 62. Rozporządzenie o indeksach wykorzystywanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych
 63. Rekomendacja ZBP dotycząca zawierania transakcji REPO i Buy/Sell Bank na polskim rynku finansowym
 64. Komunikat Rady WIBOR z dn. 30.05.2016
 65. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2016
 66. Seminarium: Wymogi EMIR w zakresie wymiany zabezpieczeń dla bilateralnych transakcji pochodnych OTC
 67. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska 2016
 68. Materiały na Walne Zgromadzenie Członków 19.05.2016 r.
 69. Komunikat Rady WIBOR z dn. 18.04.2016
 70. Wykład MIFID 2 - z punktu widzenia dealera
 71. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2016
 72. Komunikat Rady WIBOR z dn. 07.03.2016
 73. Komunikat Rady WIBOR z dn. 25.01.2016
 74. Rozszerzenie listy uczestników Fixingu POLONIA od 1 marca 2016
 75. Komunikat Rady WIBOR z dnia 7/12/2015
 76. Regulamin FIXINGU Stawki Referencyjnej „POLONIA” (zmiana treści złącznika numer 2)
 77. Lista dni bez Fixingu FRA IRS i OIS w 2016 roku
 78. Komunikat Rady WIBOR 19.10.2015
 79. Rozszerzenie listy Uczestnicy Fixingu POLONIA od 01 grudnia 2015
 80. Relacja- Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Rynku Obligacji 2015
 81. Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Rynku Obligacji 2015
 82. ACI WORLD CONGRESS Jakarta Indonesia 26-30 kwiecień 2016
 83. Zmiana listy panelistów FRA i IRS
 84. Nowy panelista Fixingu OIS
 85. Komunikat Rady WIBOR 06.07.2015 r.
 86. Zmiana listy panelistów fixingu OIS
 87. Psychologia skutecznego tradingu - Steve Ward
 88. FOW Derivatives World Central & Eastern Europe 30.09.2015 r.
 89. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2015
 90. ACI World Congress. Jakarta, Indonesia 26-30.04.2016
 91. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska 2015
 92. KDPW_CCP rozliczyło pierwsze transakcje na rynku OTC
 93. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia - Nowe Władze
 94. Rekomendacja Rady WIBOR dotycząca backtestingu
 95. Komunikat Rady WIBOR 27.04.2015r.
 96. Materiały na Walne Zgromadzenie Członków 21.05.2015r.
 97. Zmiany wśród Panelistów stawki POLONIA
 98. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2015
 99. Komunikat Rady z dnia WIBOR 24.02.2015
 100. WIBOR - Przyjęcie Deutsche Bank Polska SA do grona banków kwotujących
 101. Nowy Regulamin Rady ds. stawek referencyjnych WIBID i WIBOR
 102. Komunikat Rady WIBOR z dnia 14/01/2015
 103. LIVE redistribution of WIBOR
 104. Redystrybucja WIBORu LIVE
 105. Zmiana listy panelistów stawki referencyjnej WIBID i WIBOR
 106. Procedura w zakresie sposobu komunikowania publikacji błędnych stawek referencyjnych WIBID i WIBOR
 107. Oświadczenia ESMA_EBA Principles for Benchmark setting processes in the EU
 108. Podsumowanie szkolenia Advanced Trading Psychology
 109. Komunikat Rady WIBOR z dnia 19/11/2014
 110. ACI WORLD CONGRESS 2015 MILAN
 111. Informacja o wykładach "Studenckie Forum Dealerów Bankowych"
 112. Lista dni bez Fixingu FRA IRS i OIS w 2015 roku
 113. Zmiany wśród Panelistów stawki POLONIA
 114. Komunikat Rady WIBOR z dnia 16/09/2014
 115. ACI World Congress Mediolan 03-07.02.2015
 116. Szkolenie Applied Trading Psychology (parterem szkolenia jest KDPW_CCP)
 117. Singlowy Turniej Tenisa Ziemnego 2014
 118. Warszawa, 14 października 2014 - FOW DERIVATIVES WORLD CEE
 119. Komunikat Rady WIBOR z dnia 17/06/2014
 120. WIBOR - Przyjęcie Banku Gospodarki Żywnościowej SA do grona banków kwotujących
 121. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2014
 122. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska 2014
 123. FOW Derivatives World CEE
 124. Materiały na WZC ACI 04.06.2014
 125. Komunikat Rady WIBOR 24.04.2014
 126. Komunikat Rady WIBOR z dnia 24.04.2014
 127. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2014
 128. Komunikat Rady WIBOR z dnia 24/03/2014
 129. Podsumowanie szkolenia WIBOR FUTURES & BOND FUTURES
 130. Kod LEI: Czym jest kod LEI i kto go nadaje
 131. EU Authorisation of KDPW_CCP Clearing House. Third Clearing House in Europe!
 132. Unijna autoryzacja izby rozliczeniowej KDPW_CCP. Trzecia izba w Europie!
 133. Komunikat Rady WIBOR z dnia 13/03/2014
 134. ACI WORLD CONGRESS 2014 IN BERLIN
 135. Szkolenie: WIBOR FUTURES & BOND FUTURES
 136. Galeria zdjęć z XI Turnieju Piłki Halowej ACI Polska
 137. Komunikat rady WIBOR z dnia 21.01.2014
 138. Publikacja i ponowna kalkulacja stawki WIBOR w dniu dzisiejszym
 139. XI Turniej Piłki Nożnej - wyniki
 140. WIBOR - Przyjęcie Getin NOBLE Bank do grona banków kwotujących
 141. Lista dni bez Fixingu FRA IRS i OIS w 2014 roku
 142. Nowe kontrakty na GPW
 143. Komunikat Rady WIBOR z dnia 9.10.2013
 144. Kontrakty terminowe na obligacjie skarbowe i stawki WIBOR
 145. Uczestnicy Fixingu POLONIA od 01 grudnia 2013
 146. Rozszerzenie listy banków uczestniczących w Fixingu POLONIA
 147. „Inflation Linked Products” ACI we współpracy z Bloomberg
 148. Komunikat z posiedzenia Rady ds. stawek referencyjnych WIBID i WIBOR z dnia 04 września 2013
 149. Siódma edycja Międzyuczelnianego Forum Dealerów Bankowych
 150. Szkolenie "Zrozumieć Sekurytyzację"
 151. Kursy przygotowujące do egzaminów ACI Dealing Certificate oraz ACI Diploma
 152. Szkolenia Finance Trainer
 153. Oferta specjalna Finance Trainer
 154. Kurs przygotowawczy do uzyskania ACI Dealing Certificate
 155. Singlowy Turniej Tenisa Ziemnego
 156. Protokół z WZC 2013
 157. Zmiany w zasadach dystrybucji fixingów WIBID/WIBOR
 158. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2013
 159. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia - Nowe władze
 160. ACI UK Dealing Simulation w Londynie
 161. Announcement of ACI Polska’s Management Board dated 30 April 2013
 162. Materiały na WZC 23.05.2013
 163. PARKIET: publikacja na temat Fixingów FRA IRS i OIS
 164. NBP - Cztery banki od 2.V przestaną mieć status dealera rynku pienieżnego
 165. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska
 166. Prasowa publikacja Zarządu ACI Polska dotyczacą zmian w Regulaminie WIBOR
 167. Wielki piątek bez FIXINGU FRA IRS i OIS
 168. X Turniej piłki nożnej - relacja
 169. „Inflation Linked Products” ACI we współpracy z Bloomberg
 170. Komentarz prasowy na temat Rady WIBOR
 171. KOMUNIKAT NBP dot. Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR
 172. Galeria zdjęć z X Turnieju Piłki Halowej
 173. X Turniej Piłki Halowej - galeria
 174. X Turniej Halowej Piłki Nożnej
 175. Pierwszy FIXING FRA IRS i OIS za nami
 176. „GO LIVE” 21 stycznia FIXING FRA, IRS i OIS
 177. Zmiany wśród Panelistów stawki Polonia
 178. Konferencja „Giełdowy rynek instrumentów pochodnych na stopę procentową”
 179. Zapis wywiadu PAP z ACI Polska
 180. Protokół z WZC
 181. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2012
 182. Fotorelacja z Walnego Zgromadzenia
 183. Wywiad z Członkami Zarządu
 184. Materiały na WZC
 185. Zapraszamy na WZC ACI Polska
 186. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska
 187. Szkolenie Advance ALM
 188. Rzeczpospolita 23.03.12
 189. POLITYKA 29022012
 190. Podsumowanie spotkania Zarządu ACI z NBP
 191. Wyniki IX Turnieju piłki nożnej
 192. ACI IX Turniej Halowej Pilki Noznej 2012
 193. ACI training and NEW i-phone app
 194. Międzyuczelniane Forum Dealerów Bankowych
 195. Fotorelacja z Walnego Zgromadzenia ACI Polska
 196. Nowe władze Stowarzyszenia
 197. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
 198. Materiały na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
 199. Międzyuczelniane Forum Dealerów Bankowych
 200. Zmiany wsród panelistów stawki POLONIA
 201. ACI Academy
 202. VIII Turniej Piłki Nożnej
 203. Międzyuczelniane Formu Dealerów Bankowych edycji 2010/11
 204. Konferencja "Algotrading - dziś i jutro"
 205. TURNIEJ TENISA 26 września 2010 [Fotorelacja]
 206. ACI UK Dealing Simulation Course
 207. Materiały na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
 208. ACI Dealing Simulation
 209. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
 210. Nowe seminarium organizowane przez ACI Polska
 211. BRAK FIXINGU POLONII w dniu 8 lutego 2010
 212. VII Turniej Halowej Piłki Nożnej
 213. ESMA – wyjaśnienia dotyczące raportowania instrumentów pochodnych zgodnie z regulacją EMIR
 214. Rozporządzenie EMIR oraz CCP
 215. Stawki Withholding Tax
 216. Mastering FX Options
 217. Turniej Tenisa Ziemnego 2009
 218. Szkolenie 17.09.09
 219. FOTO-RELACJA
 220. Nowe władze Stowarzyszenia
 221. Fotorelacja z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia ACI Polska (15/06/2007)
 222. II Turniej Tenisa Ziemnego ACI Polska
 223. IV Turniej Halowej Piłki Nożnej ACI Polska
 224. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia ACI Polska (15/06/2007)
 225. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia ACI Polska
 226. Rozszerzenie listy banków uczestniczących w Fixingu POLONIA
 227. VI Turniej Halowej Piłki Nożnej ACI Polska

footer