Wydarzenia

Zmiany we władzach Stowarzyszenia ACI Polska 2022. Przyznanie członkostwa honorowego zasłużonym Członkom Stowarzyszenia ACI Polska

Czytaj więcej...

WIBOR – certyfikowana cena bazowa pieniądza

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem przygotowanym przez kancelarię ITMA Bartczak, Dulska, Trzos-Rastawiecki, dotyczącym wskaźnika WIBOR.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na szkolenie: Instrumenty pochodne jako narzędzia zarządzania ryzykiem przedpłat kredytów hipotecznych. Zaawansowane metody wyceny pochodnych stopy procentowej

Czytaj więcej...

Regulamin wynagradzania Członków Stowarzyszenia w związku z tworzeniem i publikacją treści

Czytaj więcej...

Zmiana Przewodniczącego i Obserwatora Komitetu Nadzorczego WSP przy GPW Benchmark S.A.

Czytaj więcej...

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2022

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2022

Czytaj więcej...

Nowy cykl ACI Polska: Spotkania z ciekawymi ludźmi

Czytaj więcej...

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie ALM & IRRBB

Czytaj więcej...

Zapraszamy na szkolenie: Programowanie w "R" – „Wykorzystanie ‘R’ w codziennej pracy pracownika bankowości do symulowania, analizy i prognozowania rynku finansowego oraz wyceny instrumentów” (zapisy przedłużone)

Czytaj więcej...

Zmiana obserwatora Komitetu Nadzorczego WSP przy GPW Benchmark

Czytaj więcej...

Nowe Władze Stowarzyszenia ACI Polska

Czytaj więcej...

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2021

Czytaj więcej...

ACI Polska partnerem strategicznym Kongresu Wskaźników Referencyjnych Stopy Procentowej 12-13 kwietnia 2021

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2021

Czytaj więcej...

Szkolenie: IR Benchmark reform

Czytaj więcej...

Nowelizacja rozporządzenia BMR (wyłączenie niektórych walutowych wskaźników referencyjnych i wyznaczanie zamienników)

Czytaj więcej...

Szkolenie: Konwersja portfela hipotecznego w walutach obcych na przykładzie Węgier

Czytaj więcej...

Programy certyfikujące WIB – nowa edycja 2021

Czytaj więcej...

Szkolenie Programowanie w "R" – „Wykorzystanie 'R' w codziennej pracy pracownika bankowości do symulowania, analizy i prognozowania rynku finansowego oraz wyceny instrumentów"

Czytaj więcej...

Szkolenie ACI Polska. Od CRR do BRRD: Zarządzanie ryzykiem płynności na co dzień i w kryzysie

Czytaj więcej...

Programy certyfikujące WIB – nowa edycja 2020/2021

Czytaj więcej...

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2020

Czytaj więcej...

Zdalne WZC ACI - 18 czerwca 2020

Czytaj więcej...

Informacja banku Anglii na temat LIBORU GBP

Czytaj więcej...

GPW Benchmark dostała zezwolenie na opracowywanie indeksów giełdowych - KNF

Czytaj więcej...

Warsztat Benchmark ISDA Suplement

Czytaj więcej...

ACI Polska zaprasza na szkolenie Benchmarks Workshop

Czytaj więcej...

ACI Polska zaprasza na szkolenie FINTECH Workshop

(zapisy zamknięte - pula miejsc wyczerpana)

Czytaj więcej...

Studium Dealerów Rynków Finansowych 2019/2020

ZAPISY

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

 1. KONKURS FOTOGRAFICZNY
 2. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2019
 3. Nowe Władze Stowarzyszenia ACI Polska
 4. Materiały na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2019
 5. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2019
 6. Rezygnacja członka Komitetu Nadzorczego GPW Benchmark
 7. Szkolenie FINTECH - 21 lub 22 listopada 2018
 8. FX Global Code
 9. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2018
 10. Szkolenie dotyczące Rozporządzenia w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych (...)
 11. Materiały na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2018
 12. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2018
 13. Prof. Andrzej Sławiński Członkiem Niezależnym Komitetu Nadzorczego GPW Benchmark wskazanym przez ACI Polska
 14. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska 2017
 15. Likwidacja fixingu stawek referencyjnych FRA IRS i OIS
 16. Nowy administrator fixingu POLONIA
 17. EGZAMIN ALM
 18. ACI Polska will hand over the organisation of POLONIA reference rate fixing to the National Bank of Poland effect from 1 December 2017
 19. ACI POLSKA przekazuje pełnienie funkcji Organizatora Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA do NBP od 1 grudnia 2017
 20. Seminarium: CVA – korekta wartości kredytowej
 21. Spotkanie MIFiD II - panel dyskusyjny 5, 6 i 8 września - podsumowanie
 22. Komunikat Rady WIBOR z dn. 30.08.2017
 23. Komunikat Rady WIBOR z dn. 24.07.2017
 24. Seminarium Thomson Reuters: How are you going to cross the MiFID II line?
 25. Nowy administrator stawek WIBID i WIBOR
 26. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2017
 27. Komunikat Rady WIBOR z dn. 22.05.2017
 28. Zmiana administratora stawek referencyjnych WIBID/WIBOR z dniem 30.06.2017r.
 29. Nowe Władze Stowarzyszenia ACI Polska
 30. FIXING NBP – Uchwała Zarządu NBP zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (z dnia 20 kwietnia 2017 r.). Uchwała wchodzi w życie z dniem 8 maja 2017 r.
 31. Komunikat Rady WIBOR z dn. 10.04.2017
 32. Materiały na Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2017
 33. Nowy Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR
 34. Certyfikacja ALM
 35. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2017
 36. Komunikat Rady WIBOR z dn. 6.03.2017
 37. Komunikat Rady WIBOR z dn. 30.01.2017
 38. Galeria zdjęć z XII Turnieju Piłki Nożnej ACI Polska
 39. Zmiana listy panelistów fixingu POLONIA od dnia 1 marca 2017
 40. Wyniki XII Turnieju Halowej Piłki Nożnej ACI Polska
 41. XII Turniej Halowej Piłki Nożnej ACI Polska
 42. Komunikat Rady WIBOR z dn. 19.12.2016
 43. Komunikat Rady WIBOR z dn. 01.12.2016
 44. 56th ACI World Congress Dublin
 45. Warsztaty GPW i ACI Polska
 46. Komunikat Rady WIBOR z dn. 25.10.2016
 47. Giełda Papierów Wartościowych i ACI Polska zapraszają na Warsztaty
 48. Zmiana listy panelistów fixingu POLONIA od 7 listopada
 49. ACI przekaże GPW administrację fixingów WIBID i WIBOR
 50. Konferencja GPW S.A. oraz ACI Polska
 51. WIBOR - zmiana listy panelistów
 52. Zawieszenie fixingów FRA IRS i OIS od 24 października 2016
 53. ACI Polska ma zaszczyt zaprosić na partnerską konferencję FOW Derivatives World Central and Eastern Europe
 54. Fixing FRA IRS i OIS - Wycofanie deklaracji uczestnictwa
 55. Komunikat Rady WIBOR z dn. 12.09.2016
 56. WIBOR – zmiana listy panelistów
 57. Seminarium: Wymogi EMIR w zakresie wymiany zabezpieczeń dla bilateralnych transakcji pochodnych OTC
 58. Komunikat Rady WIBOR z dn. 27.06.2016
 59. Zmiana listy uczestników fixingu FRA, IRS i OIS
 60. Rozporządzenie o indeksach wykorzystywanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych
 61. Rekomendacja ZBP dotycząca zawierania transakcji REPO i Buy/Sell Bank na polskim rynku finansowym
 62. Komunikat Rady WIBOR z dn. 30.05.2016
 63. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2016
 64. Seminarium: Wymogi EMIR w zakresie wymiany zabezpieczeń dla bilateralnych transakcji pochodnych OTC
 65. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska 2016
 66. Materiały na Walne Zgromadzenie Członków 19.05.2016 r.
 67. Komunikat Rady WIBOR z dn. 18.04.2016
 68. Wykład MIFID 2 - z punktu widzenia dealera
 69. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2016
 70. Komunikat Rady WIBOR z dn. 07.03.2016
 71. Komunikat Rady WIBOR z dn. 25.01.2016
 72. Rozszerzenie listy uczestników Fixingu POLONIA od 1 marca 2016
 73. Komunikat Rady WIBOR z dnia 7/12/2015
 74. Regulamin FIXINGU Stawki Referencyjnej „POLONIA” (zmiana treści złącznika numer 2)
 75. Lista dni bez Fixingu FRA IRS i OIS w 2016 roku
 76. Komunikat Rady WIBOR 19.10.2015
 77. Rozszerzenie listy Uczestnicy Fixingu POLONIA od 01 grudnia 2015
 78. Relacja- Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Rynku Obligacji 2015
 79. Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Rynku Obligacji 2015
 80. ACI WORLD CONGRESS Jakarta Indonesia 26-30 kwiecień 2016
 81. Zmiana listy panelistów FRA i IRS
 82. Nowy panelista Fixingu OIS
 83. Komunikat Rady WIBOR 06.07.2015 r.
 84. Zmiana listy panelistów fixingu OIS
 85. Psychologia skutecznego tradingu - Steve Ward
 86. FOW Derivatives World Central & Eastern Europe 30.09.2015 r.
 87. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2015
 88. ACI World Congress. Jakarta, Indonesia 26-30.04.2016
 89. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska 2015
 90. KDPW_CCP rozliczyło pierwsze transakcje na rynku OTC
 91. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia - Nowe Władze
 92. Rekomendacja Rady WIBOR dotycząca backtestingu
 93. Komunikat Rady WIBOR 27.04.2015r.
 94. Materiały na Walne Zgromadzenie Członków 21.05.2015r.
 95. Zmiany wśród Panelistów stawki POLONIA
 96. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2015
 97. Komunikat Rady z dnia WIBOR 24.02.2015
 98. WIBOR - Przyjęcie Deutsche Bank Polska SA do grona banków kwotujących
 99. Nowy Regulamin Rady ds. stawek referencyjnych WIBID i WIBOR
 100. Komunikat Rady WIBOR z dnia 14/01/2015
 101. LIVE redistribution of WIBOR
 102. Redystrybucja WIBORu LIVE
 103. Zmiana listy panelistów stawki referencyjnej WIBID i WIBOR
 104. Procedura w zakresie sposobu komunikowania publikacji błędnych stawek referencyjnych WIBID i WIBOR
 105. Oświadczenia ESMA_EBA Principles for Benchmark setting processes in the EU
 106. Podsumowanie szkolenia Advanced Trading Psychology
 107. Komunikat Rady WIBOR z dnia 19/11/2014
 108. ACI WORLD CONGRESS 2015 MILAN
 109. Informacja o wykładach "Studenckie Forum Dealerów Bankowych"
 110. Lista dni bez Fixingu FRA IRS i OIS w 2015 roku
 111. Zmiany wśród Panelistów stawki POLONIA
 112. Komunikat Rady WIBOR z dnia 16/09/2014
 113. ACI World Congress Mediolan 03-07.02.2015
 114. Szkolenie Applied Trading Psychology (parterem szkolenia jest KDPW_CCP)
 115. Singlowy Turniej Tenisa Ziemnego 2014
 116. Warszawa, 14 października 2014 - FOW DERIVATIVES WORLD CEE
 117. Komunikat Rady WIBOR z dnia 17/06/2014
 118. WIBOR - Przyjęcie Banku Gospodarki Żywnościowej SA do grona banków kwotujących
 119. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2014
 120. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska 2014
 121. FOW Derivatives World CEE
 122. Materiały na WZC ACI 04.06.2014
 123. Komunikat Rady WIBOR 24.04.2014
 124. Komunikat Rady WIBOR z dnia 24.04.2014
 125. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2014
 126. Komunikat Rady WIBOR z dnia 24/03/2014
 127. Podsumowanie szkolenia WIBOR FUTURES & BOND FUTURES
 128. Kod LEI: Czym jest kod LEI i kto go nadaje
 129. EU Authorisation of KDPW_CCP Clearing House. Third Clearing House in Europe!
 130. Unijna autoryzacja izby rozliczeniowej KDPW_CCP. Trzecia izba w Europie!
 131. Komunikat Rady WIBOR z dnia 13/03/2014
 132. ACI WORLD CONGRESS 2014 IN BERLIN
 133. Szkolenie: WIBOR FUTURES & BOND FUTURES
 134. Galeria zdjęć z XI Turnieju Piłki Halowej ACI Polska
 135. Komunikat rady WIBOR z dnia 21.01.2014
 136. Publikacja i ponowna kalkulacja stawki WIBOR w dniu dzisiejszym
 137. XI Turniej Piłki Nożnej - wyniki
 138. WIBOR - Przyjęcie Getin NOBLE Bank do grona banków kwotujących
 139. Lista dni bez Fixingu FRA IRS i OIS w 2014 roku
 140. Nowe kontrakty na GPW
 141. Komunikat Rady WIBOR z dnia 9.10.2013
 142. Kontrakty terminowe na obligacjie skarbowe i stawki WIBOR
 143. Uczestnicy Fixingu POLONIA od 01 grudnia 2013
 144. Rozszerzenie listy banków uczestniczących w Fixingu POLONIA
 145. „Inflation Linked Products” ACI we współpracy z Bloomberg
 146. Komunikat z posiedzenia Rady ds. stawek referencyjnych WIBID i WIBOR z dnia 04 września 2013
 147. Siódma edycja Międzyuczelnianego Forum Dealerów Bankowych
 148. Szkolenie "Zrozumieć Sekurytyzację"
 149. Kursy przygotowujące do egzaminów ACI Dealing Certificate oraz ACI Diploma
 150. Szkolenia Finance Trainer
 151. Oferta specjalna Finance Trainer
 152. Kurs przygotowawczy do uzyskania ACI Dealing Certificate
 153. Singlowy Turniej Tenisa Ziemnego
 154. Protokół z WZC 2013
 155. Zmiany w zasadach dystrybucji fixingów WIBID/WIBOR
 156. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2013
 157. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia - Nowe władze
 158. ACI UK Dealing Simulation w Londynie
 159. Announcement of ACI Polska’s Management Board dated 30 April 2013
 160. Materiały na WZC 23.05.2013
 161. PARKIET: publikacja na temat Fixingów FRA IRS i OIS
 162. NBP - Cztery banki od 2.V przestaną mieć status dealera rynku pienieżnego
 163. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska
 164. Prasowa publikacja Zarządu ACI Polska dotyczacą zmian w Regulaminie WIBOR
 165. Wielki piątek bez FIXINGU FRA IRS i OIS
 166. X Turniej piłki nożnej - relacja
 167. „Inflation Linked Products” ACI we współpracy z Bloomberg
 168. Komentarz prasowy na temat Rady WIBOR
 169. KOMUNIKAT NBP dot. Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR
 170. Galeria zdjęć z X Turnieju Piłki Halowej
 171. X Turniej Piłki Halowej - galeria
 172. X Turniej Halowej Piłki Nożnej
 173. Pierwszy FIXING FRA IRS i OIS za nami
 174. „GO LIVE” 21 stycznia FIXING FRA, IRS i OIS
 175. Zmiany wśród Panelistów stawki Polonia
 176. Konferencja „Giełdowy rynek instrumentów pochodnych na stopę procentową”
 177. Zapis wywiadu PAP z ACI Polska
 178. Protokół z WZC
 179. Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia ACI Polska 2012
 180. Fotorelacja z Walnego Zgromadzenia
 181. Wywiad z Członkami Zarządu
 182. Materiały na WZC
 183. Zapraszamy na WZC ACI Polska
 184. Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska
 185. Szkolenie Advance ALM
 186. Rzeczpospolita 23.03.12
 187. POLITYKA 29022012
 188. Podsumowanie spotkania Zarządu ACI z NBP
 189. Wyniki IX Turnieju piłki nożnej
 190. ACI IX Turniej Halowej Pilki Noznej 2012
 191. ACI training and NEW i-phone app
 192. Międzyuczelniane Forum Dealerów Bankowych
 193. Fotorelacja z Walnego Zgromadzenia ACI Polska
 194. Nowe władze Stowarzyszenia
 195. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
 196. Materiały na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
 197. Międzyuczelniane Forum Dealerów Bankowych
 198. Zmiany wsród panelistów stawki POLONIA
 199. ACI Academy
 200. VIII Turniej Piłki Nożnej
 201. Międzyuczelniane Formu Dealerów Bankowych edycji 2010/11
 202. Konferencja "Algotrading - dziś i jutro"
 203. TURNIEJ TENISA 26 września 2010 [Fotorelacja]
 204. ACI UK Dealing Simulation Course
 205. Materiały na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
 206. ACI Dealing Simulation
 207. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
 208. Nowe seminarium organizowane przez ACI Polska
 209. BRAK FIXINGU POLONII w dniu 8 lutego 2010
 210. VII Turniej Halowej Piłki Nożnej
 211. ESMA – wyjaśnienia dotyczące raportowania instrumentów pochodnych zgodnie z regulacją EMIR
 212. Rozporządzenie EMIR oraz CCP
 213. Stawki Withholding Tax
 214. Mastering FX Options
 215. Turniej Tenisa Ziemnego 2009
 216. Szkolenie 17.09.09
 217. FOTO-RELACJA
 218. Nowe władze Stowarzyszenia
 219. Fotorelacja z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia ACI Polska (15/06/2007)
 220. II Turniej Tenisa Ziemnego ACI Polska
 221. IV Turniej Halowej Piłki Nożnej ACI Polska
 222. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia ACI Polska (15/06/2007)
 223. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia ACI Polska
 224. Rozszerzenie listy banków uczestniczących w Fixingu POLONIA
 225. VI Turniej Halowej Piłki Nożnej ACI Polska

footer