Materiały na WZC 23.05.201301_Zaproszenie_na_WZ_ACI_Polska_23_05_2013.pdf
02_ACI_Skrocony_Program_Walnego_Zgromadznie_23_05_2013.pdf
03_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_ACI_Polska_w_roku_2012.pdf
04_Tresc_proponowanych_przez_zarzad_uchwal.pdf
05_PELNOMOCNICTWO_WZ_23_05_2013.pdf
06_BILANS_2012.pdf
07_Rachunek_wynikow_2012.pdf
08_Sprawozdanie_finansowe_2012.pdf
09_Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego_2012.pdf
10_Skan_podpisanych_dokumentow_finansowych_2012.pdf

footer