Strona archiwalna. Fixing FRA IRS i OIS został zlikwidowany.

W związku z wycofaniem deklaracji uczestnictwa w fixingu przez mBank SA, dzień 21 października 2016 roku będzie ostatnim dniem, w którym mBank SA przekaże kwotowania do fixingu FRA, IRS i OIS.

Zgodnie z puntem 6.4 regulaminu, mBank jest zobowiązany do udziału w fixingu przez 30 dni od dnia wycofania deklaracji.


Zatem od dnia 24 października liczba uczestników spadnie poniżej wymaganego minimum. Jeśli do tego czasu nie zgłoszą się inne banki zainteresowane udziałem w fixingu, Fixingi FRA, IRS i OIS zostaną zawieszone.

footer