Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska
ul. Wilcza 31 lok. 1A
00-544 Warszawa

 

Wszelką korespondencję mailową do Zarządu prosimy kierować na adres e-mail stowarzyszenia
aci @ acipolska.pl

Korespondencję mailową do Komisji do spraw Profesjonalizmu prosimy kierować na adres e-mail
aci_kdp @ acipolska.pl

__________________________________________________________________

 

 

 

Zarzad Stowarzyszenia  

Wojciech Galiński
Prezes Stowarzyszenia
wojciech.galinski @ acipolska.pl

Błażej Wajszczuk
Wiceprezes
blazej.wajszczuk @ acipolska.pl


Henryk Sułek

Sekretarz
henryk.sulek @ acipolska.pl

 

Wojciech Szajnar
Skarbnik

wojciech.szajnar @ acipolska.pl

 

Marta Pakuła-Boryczka
Członek Zarządu

marta.pakula @ acipolska.pl

 

Grzegorz Kopij
Członek Zarządu
grzegorz.kopij @ acipolska.pl

 

 


Komisja Rewizyjna

 

Marta Kępa
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

marta.kepa @ acipolska.pl

Robert Kułak
Sekretarz
robert.kulak @ acipolska.pl

 

Maciej Kuczek
Członek Komisji

maciej.kuczek @ acipolska.pl

 

 

 

 

 

 

Komisja ds. Profesjonalizmu

 

Kamila Kajka 
Członek Komisji
kamila.kajka @ acipolska.pl

Marek Wieczorkiewicz
Członek Komisji

marek.wieczorkiewicz @ acipolska.pl


Konrad Tyczyński

Członek Komisji
konrad.tyczynski @ acipolska.pl

 

 

 

 

 

Sekretariat ACI International

 

Secretariat
8, rue du Mail, F-75002 Paris
tel. 33 1 42975115 fax. 33 1 4297 5116
www.acifma.com

 

 

 

 

 

footer