Szanowni Państwo,

Jednym z podstawowych celów statutowych ACI POLSKA jest podnoszenie poziomu zawodowego i etycznego swoich członków. W związku z powyższym chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na opublikowany przez Narodowy Bank Polski „KODEKS GLOBALNY DLA RYNKU WALUTOWEGO. Zestaw globalnych zasad dobrej praktyki na rynku walutowym”

Tekst jest dostępny na stronie NBP (w zakładce publikacje, różne publikacje) jak również pod poniższym linkiem http://www.nbp.pl/publikacje/fx-global-code/Kodeks-globalny-dla-rynku-walutowego-FX-Global-Code.pdf

Kodeks został opracowany we współpracy z bankami centralnymi i uczestnikami rynku z 16 jurysdykcji z całego świata. W opinii autorów Kodeks ma promować: stabilny, uczciwy, płynny otwarty i odpowiednio przejrzysty rynek, na którym różne grupy uczestników rynku wspierane przez odporną infrastrukturę, mogą efektywnie oraz z pełnym zaufaniem przeprowadzać transakcje po konkurencyjnych cenach odzwierciedlających dostępne informacje rynkowe i sposób odpowiadający akceptowanym standardom zachowania.

Jak zaznaczono w dokumencie Kodeks nie nakłada obowiązków prawnych ani nie ma zastąpić regulacji, ma być podobnie jak wcześniej „The Model Code The Interantional Code of Conduct  and Practice for the Financial Markets” uzupełnieniem obowiązujących praw i zasad oraz regulacji o wskazane dobre praktyki i procesy globalne na rynku FX. Zamiarem autorów Kodeksu ma on obowiązywać wszystkich uczestników rynku walutowego, w tym strony dokonujące sprzedaży i zakupu, pozabankowych dostawców płynności, operatorów platform obrotu elektronicznego, inne podmioty świadczące usługi maklerskie (…) i ma ustanowić wspólny wzór wytycznych dla odpowiedzialnego uczestnictwa w rynku.

Złożenie deklaracji przestrzegania Kodeksu jak i jego przestrzeganie jest dobrowolne. ACI Polska zdecydowanie wspiera inicjatywę zaszczepiania kodeksu na polskim rynku FX. Komisja ds. Profesjonalizmu ACI Polska współpracowała z Bankiem Centralnym w zakresie tłumaczenia tekstu, tak aby jak najlepiej oddawał specyfikę  i terminologię tego fragmentu rynku.

Zachęcamy wszystkich Członków Stowarzyszenia do zapoznania się z Kodeksem oraz do podjęcia działań zmierzających do przestrzegania jego postanowień.  Ponadto zachęcamy aby wszystkie instytucje w których pracują nasi członkowie wdrożyły opisane zasady i zadeklarowały przestrzegania postanowień Kodeksu.

W imieniu ACI Polska

Marta Kępa

footer