Strona archiwalna. Fixing FRA IRS i OIS został zlikwidowany.


W ostatnich miesiącach 2011 roku Stowarzyszenie ACI zidentyfikowało rynkową potrzebę utworzenia na polskim rynku międzybankowym, uniwersalnego fixingu instrumentów stóp procentowych. Rozpoczęto prace nad Fixingiem dla następujących  transakcji denominowanych w PLN:

FRA (Forward rate agreement)

IRS (Interest Rate Swap)

OIS (Overnight index swap)


Bezpośrednią inspiracją  dla przeprowadzenia tego projektu było przyspieszenie prac prowadzonych przez KDPW_CCP zmierzających do przygotowania tej, wydzielonej specjalnie z KDPW, spółki do pełnienia roli kwalifikowanego (a wiec posiadającego autoryzację KNF) kontrahenta centralnego dla rozliczeń niektórych instrumentów finansowych. Obowiązek rozliczania transakcji pochodnych poprzez  centralnego  kontrahenta wprowadza  rozporządzenie  EMIR http://www.esma.europa.eu/page/European-Market-Infrastructure-Regulation-EMIR


Seria formalnych spotkań z przedstawicielami rynku jednoznacznie potwierdziła wielowymiarowy sens powołania do życia Fixingów w/w intrumentów, Niezależnie od przygotowania fixingu dla KDPW_CCP Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska oraz przedstawiciele  banków mają nadzieją na wzrost obrotów na rynku instrumentów pochodnych oraz większej aktywizacji pozostałych banków chcących przystąpić do Fixingów


Konsultacje organizowane przez Zarząd ACI, prowadzone przede wszystkim wśród największych banków, które dotychczas z powodzeniem kontrybuowały do fixingu Wibid/Wibor przyniosły rozstrzygnięcie kwestii konkretnych punktów na krzywych FRA, IRS i OIS. Uzgodniono w sumie 64 instrumenty, które podlegają codziennemu fixingowi z czego 23 to FRA, 33  to IRS oraz 8 OIS.


Finalnie zatwierdzono wszystkie niezbędne szczegóły techniczne i organizacyjne jak również przyjęto, że niezależnym Agentem Kalkulacyjnym, dla potrzeb nowych fixingów, będzie firma Thomson Reuters


Wypracowany w gronie Zarządu wspólnie z firmą doradczą K2Legal i przekonsultowany z uczestnikami Regulamin Fixingu Stawek Referenyjnych FRA, IRS i OIS wieńczy dzieło. Nowe fixingi po ponad dwumiesięcznym okresie testów, uruchomiono produkcyjnie w dniu 21 stycznia 2013r.


Na początku wśród panelistów nowych fixingów znalazło się 7 banków krajowych:

  1. Bank Millennium,
  2. Bank Pekao S.A.,
  3. Bank Zachodni WBK S.A.
  4. BRE Bank S.A.,
  5. ING Bank Śląski,
  6. PKOBP S.A
  7. Raiffeisen Bank Polska S.A. (bez OIS)


Jest wolą Zarządu ACI Polska, że po okresie ustabilizowania się mechanizmu fixingu i utrwaleniu jego roli na krajowym rynku, do grona banków uczestniczących, doproszone zostaną banki krajowe również z poza grona Dealerów Rynku Pieniężnego  będące aktywne na naszym rynku i są w stanie sprostać wymogom regulaminu.


Jednym z pierwszych zastosowań fixingu  o doniosłym rynkowym znaczeniu jest zaplanowana przez KDPW_CP regularna, codzienna wycena zabezpieczeń wnoszonych i utrzymywanych przez uczestników bezpośrednich w systemie rozliczeń centralnych prowadzonych przez tą instytucję.


Mamy nadzieję, że w ślad za tym już w krótce wyniki nowych fixingów będą wykorzystywane jako miarodajny obraz rynku dla różnorakich celów i przez kolejne podmioty.

 

footer