Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką WIBOR do dnia 29 czerwca 2017. Obecnym administratorem stawki jest GPW Benchmark SA.


Uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych leżących po stronie Agenta Kalkulacyjnego,
w dniu 03 lutego 2014 o godzinie 11:00 nastąpiła błędna publikacja stawki WIBID i WIBOR, która nie uwzględniała nowego Uczestnika Getin Noble Bank SA.

Stawki WIBID i WIBOR zostały ponownie przekalkulowane i opublikowane  w systemie Thomson Reuters.

Poniżej informacja Agenta Kalkulacyjnego:

footer