Zapis warsztatów „Kontrakty terminowe na WIBOR, obligacje SP i waluty – jak je wykorzystać do zarządzania ryzykiem portfela inwestycyjnegoi zajmowania pozycji. Nowe możliwości dla banków na rynku regulowanym.

link do wydarzenia

footer