Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką POLONIA do dnia 30 listopada 2017. Obecnym administratorem stawki jest NBP.

Zmiany wśród Panelistów stawki POLONIA

Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. 

Szanowni Państwo,

 

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy przypomnieć, iż w dniu 30 kwietnia br nastąpi połączenie prawne Banku Gospodarki Żywnościowej oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. Nowy Bank będzie działał pod nazwą Bank BGŻ BNP Paribas SA i stanie się następcą prawnym i wstąpi we wszystkie prawa oraz obowiązki BGŻ S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. przejmie prawa i obowiązki, w tym również obowiązek przesyłania danych do indeksu POLONIA zgodnie z podpisanymi przez oba banki deklaracjami przystąpienia do Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA.

 

W związku z powyższym przypominamy, że po tym terminie Banki uczestniczące w Fixingu powinny pamiętać o uwzględnianiu jedynie Banku BGŻ BNP Paribas SA we wszystkich zestawieniach wysyłanych do NBP zgodnie z Regulaminem Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA przy czym rachunkiem rozliczeniowym w NBP pozostaje rachunek banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

Z poważaniem,

Marta Kępa                                                                                                      Błażej Wajszczuk
Prezes Zarządu                                                                                           Sekretarz, Członek Zarządu

 

 

footer