Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką POLONIA do dnia 30 listopada 2017. Obecnym administratorem stawki jest NBP.

Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. 

Szanowni Państwo,

 

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy przypomnieć, iż w dniu 30 kwietnia br nastąpi połączenie prawne Banku Gospodarki Żywnościowej oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. Nowy Bank będzie działał pod nazwą Bank BGŻ BNP Paribas SA i stanie się następcą prawnym i wstąpi we wszystkie prawa oraz obowiązki BGŻ S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. przejmie prawa i obowiązki, w tym również obowiązek przesyłania danych do indeksu POLONIA zgodnie z podpisanymi przez oba banki deklaracjami przystąpienia do Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA.

 

W związku z powyższym przypominamy, że po tym terminie Banki uczestniczące w Fixingu powinny pamiętać o uwzględnianiu jedynie Banku BGŻ BNP Paribas SA we wszystkich zestawieniach wysyłanych do NBP zgodnie z Regulaminem Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA przy czym rachunkiem rozliczeniowym w NBP pozostaje rachunek banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

Z poważaniem,

Marta Kępa                                                                                                      Błażej Wajszczuk
Prezes Zarządu                                                                                           Sekretarz, Członek Zarządu

 

 

footer