Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ACI Polska udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi w składzie:

Prezes: Marta Kępa
Zarząd w składzie: Błażej Wajszczuk, Tomasz Wołosz, Wojciech Szajnar, Wojciech Galiński

Jednocześnie informujemy, że Walne Zgromadzenie wybrało na następną kadencję:


Prezesa:

Wojciech Galiński

Zarząd w składzie:

Błażej Wajszczuk

Henryk Sułek

Wojciech Szajnar

Marta Pakuła-Boryczka

Maciej Zatorski

Komisję Rewizyjną w składzie:

Marta Kępa

Robert Kułak

Piotr Epsztein

Maciej Kuczek

Poprzedni skład: Marta Pakuła-Boryczka, Maciej Zatorski, Maciej Kuczek, Michał Rzońca.

Komisję do spraw Profesjonalizmu w składzie:

Kamila Kajka

Konrad Tyczyński

Jacek Fotek

Marek Wieczorkiewicz

Grzegorz Kopij


Poprzedni skład: Kamila Kajka, Marek Rutkowski, Henryk Sułek, Konrad Tyczyński.


Dziękujemy!

footer