Materiały na WZC


1_Zaproszenie_na_WZ_ACI_Polska_17_05_2012.pdf
2_ACI_Skrocony_Program_Walnego_Zgromadznie_17_05_2012.pdf
3_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_ACI_Polska_w_roku_2011.pdf
4_Tresc_proponowanych_przez_Zarzad_uchwal.pdf
5_PELNOMOCNICTWO_WZ_17_05_2012.pdf
6_BILANS_2011.pdf
7_Rachunek_wynikow_2011.pdf
8_Sprawozdania_finansowe_2011.pdf
9_Wprowadzenie_do_sprawozdania__inansowego_2011.pdf
10_Scan_podpisanych_dokumentow.pdf

footer