Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką WIBOR do dnia 29 czerwca 2017. Obecnym administratorem stawki jest GPW Benchmark SA.

Informacje dotyczące WIBOR-u

Informujemy, że od dnia 30 czerwca 2017 nowym administratorem stawek WIBID i WIBOR jest GPW Benchmark SA.

 www.gpwbenchmark.pl

Announcement for the distributors and recipients of WIBID and WIBOR reference rates on planned amendments in WIBID and WIBOR means of distribution.

Komunikat dla dystrybutorów i odbiorców stawek referencyjnych WIBID i WIBOR w zakresie planowanych zmian w dystrybucji stawek WIBID i WIBOR

Translation of Announcement

 

Wywiad_PAP_09.08.12.pdf

Prezentujemy wywiad z Czlonkami zarządu ACI Polska jaki ukazał sie w Miesięczniku Kapitałowym kwiecien 2012

footer