BRAK FIXINGU POLONII w dniu 8 lutego 2010

Z przyczyn niezależnych od Organizatora i  NBP nie będzie możliwe obliczenie i podanie Stawki Referencyjnej w dniu 8 lutego 2010. Zgodnie z punktem 4 paragrafu V Regulaminu Stawki POLONIA  obowiązuje Stawka Referencyjna ustalona w poprzednim Dniu Roboczym tj. dnia 5 lutego 2010, która wynosiła 2,57 procent.