Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką WIBOR do dnia 29 czerwca 2017. Obecnym administratorem stawki jest GPW Benchmark SA.

Zarząd ACI Polska uprzejmie informuje i potwierdza, że wszyscy dotychczasowi Uczestnicy Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR zaakceptowali zmianę regulaminu. Tym samym od dnia 30 czerwca 2017r. nowym Organizatorem fixingu będzie GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000493097, NIP 5252546511.

 
Zarząd ACI Polska potwierdza, że lista banków panelistów pozostaje niezmieniona: (kolejność alfabetyczna):

1.    Bank BGŻ BNP Paribas S.A

2.    BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

3.    BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

4.    BANK MILLENNIUM S.A.

5.    BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

6.    BANK ZACHODNI WBK S.A. (Grupa Santander)

7.    DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

8.    ING BANK ŚLĄSKI S.A.

9.    mBANK SA (poprzednia nazwa BRE BANK S.A.)

10.  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - BANK POLSKI S.A.

11.  RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

 

footer