Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką WIBOR do dnia 29 czerwca 2017. Obecnym administratorem stawki jest GPW Benchmark SA.


Skład Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR
druga kadencja 2015-2017  

(w porządku alfabetycznym)

Jerzy Bańka - Wiceprezes ZBP , członek wskazany przez Związek Banków Polskich

Dr Wojciech Galinski - (do dnia 20 czerwca 2017) Członek Zarządu ACI Polska, członek wskazany przez Zarząd ACI Polska

Prof. Dr hab. Marian Górski – Kierownik Katedry Systemów Finansowych Gospodarki oraz Kierownik Zakładu Bankowości i Rynków Pieniężnych Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego, członek wskazany przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,

Norbert Jeziolowicz – Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP, członek wskazany przez Związek Banków Polskich

Marta Kępa - Prezes ACI Polska

Bartłomiej Małocha (do dnia 17 maja 2017) Wiceprezes ACI Polska, członek wskazany przez Zarząd ACI Polska (od dnia 21 czerwca 2017) członkiem wskazanym przez ACI Polska jest dr Wojciech Galiński

Sławomir Panasiuk - Wiceprezes Zarządu KDPW_CCP, członek wskazany przez KDPW_CCP

dr hab. Mieczysław Puławski - profesor nadzwyczajny Zakład Międzynarodowych Rynków Kapitałowych Katedry Rynków Kapitałowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek wskazany przez Ministra Finansów RP

Grzegorz Zawada (do dnia 25 maja 2016) - Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie członek wskazany przez GPW ( 25 maja Pan Grzegorz Zawada złożył rezygnację z członkostwa w Radzie. Giełda Papierów Wartościowych SA wskazała Pana Dariusza Kułakowskiego, jako swojego reprezentanta w Radzie)

Dariusz Kułakowski (od dnia 25 maja 2016) - Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie członek wskazany przez GPW

W wyniku głosowania w dniu 19 października września 2015 roku podczas pierwszego posiedzenia Rady WIBOR na funkcję:

  • Przewodniczącego Rady WIBOR wybrano Pana Sławomira Panasiuka
  • Sekretarza Rady WIBOR wybrano Pana Norberta Jeziolowicza
  • Przewodniczącego Rady WIBOR wybrano Pana Jerzego Bańka
  • Sekretarza Rady WIBOR wybrano Pana Sławomira Panasiuka

Pozostałe informacje na temat pierwszego posiedzenia rady drugiej kadencji zostały opublikowane w oddzielnym komunikacie

__________________________________________________________________

Skład Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR pierwsza kadencja 2013-2015

 (w porządku alfabetycznym)

Jerzy Bańka - Wiceprezes ZBP , członek wskazany przez Związek Banków Polskich

Prof. Dr hab. Marian Górski – Kierownik Katedry Systemów Finansowych Gospodarki oraz Kierownik Zakładu Bankowości i Rynków Pieniężnych Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego, członek wskazany przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,

Norbert Jeziolowicz – Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP, członek wskazany przez Związek Banków Polskich

Marta Kępa - Prezes ACI Polska

Bartłomiej Małocha – Wiceprezes ACI Polska, członek wskazany przez Zarząd ACI Polska

dr Piotr Mielus – członek zespołu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową ds. Systemu Monitoringu Rynku Pieniężnego, oraz adiunkt w Katedrze Rynków i Instytucji Finansowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek wskazywany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Sławomir Panasiuk - Wiceprezes Zarządu KDPW_CCP, członek wskazany przez KDPW_CCP

dr hab. Mieczysław Puławski - profesor nadzwyczajny Zakład Międzynarodowych Rynków Kapitałowych Katedry Rynków Kapitałowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek wskazany przez Ministra Finansów RP

W wyniku głosowania w dniu 03 września 2013 roku podczas pierwszego posiedzenia Rady WIBOR na funkcję:

Pozostałe informacje na temat pierwszego posiedzenia rady zostały opublikowane w oddzielnym komunikacie

footer