Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką WIBOR do dnia 29 czerwca 2017. Obecnym administratorem stawki jest GPW Benchmark SA.

 

Informujemy, że od dnia 04 listopada  2016 roku BPH SA nie będzie uczestnikiem Fixingu Stawki referencyjnej WIBOR i WIBID . Tym samym ilość panelistów ulega zmniejszeniu do 11

 

Aktualna lista poniżej:

 

1.   Bank BGŻ BNP Paribas S.A

 

2.   BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

 

3.   BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

 

4.   BANK MILLENNIUM S.A.

 

5.   BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

 

6.   BANK ZACHODNI WBK S.A. (Grupa Santander)

 

7.   DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

 

8.   ING BANK ŚLĄSKI S.A.

 

9.   mBANK SA (poprzednia nazwa BRE BANK S.A.)

 

10. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - BANK POLSKI S.A.

 

11. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

 

 

Informujemy, że od dnia 22 sierpnia 2016 roku Societe Generale Oddział Polska nie jest uczestnikiem Fixingu Stawki referencyjnej WIBOR i WIBID. Tym samym ilość panelistów ulega zmniejszeniu do 12.

Aktualna lista poniżej:
1. BANK BPH Spółka Akcyjna
2. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (porzednia nazwa Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.)
3. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
4. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
5. BANK MILLENNIUM S.A.
6. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
7. BANK ZACHODNI WBK S.A. (Grupa Santander)
8. DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
9. ING BANK ŚLĄSKI S.A.
10. mBANK SA (poprzednia nazwa BRE BANK S.A.)
11. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - BANK POLSKI S.A.
12. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Informujemy,że od dnia
30 marca 2015  roku Deutsche Bank Polska będzie uczestnikiem Fixingu Stawki referencyjnej WIBOR i WIBID . Tym samym ilość panelistów ulega zwiększenia do 13

Aktualna lista poniżej:

1. BANK BPH Spółka Akcyjna

2. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (porzednia nazwa Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.)

3. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

4. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

5. BANK MILLENNIUM S.A.

6. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

7. BANK ZACHODNI WBK S.A. (Grupa Santander)

8. DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

9. ING BANK ŚLĄSKI S.A.

10. mBANK SA (poprzednia nazwa BRE BANK S.A.)

11. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - BANK POLSKI S.A.

12. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

13. SOCIETE GENERALE SA ODDZIAŁ W POLSCE

 

Informujemy, że od dnia 1-go stycznia 2015 roku Getin Noble Bank SA utraci status banku panelisty kwotującego stawkę referencyjną Wibid/Wibor. Tym samym ilość panelistów ulega zmniejszeniu do 12

Aktualna lista poniżej:

1. BANK BPH Spółka Akcyjna

2.Bank Gospodarki Żywnościowej SA

3.BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

4. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A

5. BANK MILLENNIUM S.A.

6. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

7. BANK ZACHODNI WBK S.A.

8. ING BANK ŚLĄSKI S.A.

9. mBANK SA (poprzednia nazwa BRE BANK S.A)

10. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - BANK POLSKI S.A.

11. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

12. SOCIETE GENERALE SA ODDZIAŁ W POLSCE

Informujemy, że od dnia 14-go lipca 2014 roku Bank Gospodarki Żywnościowej SA będzie uczestnikiem Fixingu Stawki referencyjnej WIBOR i WIBID . Tym samym ilość panelistów ulega zwiększenia do 13

Aktualna lista poniżej:

1.     BANK BPH Spółka Akcyjna

2.     Bank Gospodarki Żywnościowej SA

3.     BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

4.     BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A

5.     BANK MILLENNIUM S.A.

6.     BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

7.     BANK ZACHODNI WBK S.A.

8.     GETIN NOBLE BANK SA

9.     ING BANK ŚLĄSKI S.A.

10.  mBANK SA (poprzednia nazwa BRE BANK S.A)

11.  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - BANK POLSKI S.A.

12.  RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

13.  SOCIETE GENERALE SA ODDZIAŁ W POLSCEInformujemy, że od dnia
1-go lutego 2014 roku Getin Noble Bank SA S.A. będzie uczestnikiem Fixingu Stawki referencyjnej WIBOR i WIBID . Tym samym ilość panelistów ulega zwiększenia do 12

Aktualna lista poniżej:

1. BANK BPH Spółka Akcyjna

2. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

3. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A

4. BANK MILLENNIUM S.A.

5. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

6. BANK ZACHODNI WBK S.A.

7. GETIN NOBLE BANK SA

8. ING BANK ŚLĄSKI S.A.

9. mBANK SA (poprzednia nazwa BRE BANK S.A

10. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - BANK POLSKI S.A.

11. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

12. SOCIETE GENERALE SA ODDZIAŁ W POLSCE
Zarząd ACI Polska uprzejmie informuje i potwierdza, że od 1 lipca 2013 roku zgodnie z nowym regulaminem  Fixingu Stawki referencyjnej WIBID i WIBOR wszyscy dotychczasowi Uczestnicy utrzymują status Uczestników Fixingu.  Zatem lista banków panelistów pozostaje niezmieniona: (kolejność alfabetyczna):

1. BANK BPH Spółka Akcyjna

2. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

3. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A

4. BANK MILLENNIUM S.A.

5. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

6. BANK ZACHODNI WBK S.A.

7. BRE BANK S.A. (aktualna nazwa mBank S.A.)

8. ING BANK ŚLĄSKI S.A.

9. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - BANK POLSKI S.A.

10. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

11. SOCIETE GENERALE SA ODDZIAŁ W POLSCEInformujemy, że od dnia  1-go maja 2013 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. będzie uczestnikiem Fixingu Stawki referencyjnej WIBOR i WIBID . Tym samym ilość panelistów ulega zwiększenia do
11

Aktualna lista poniżej:

W kolejności alfabetycznej:

 1. BANK BPH Spółka Akcyjna
 2. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
 3. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A
 4. BANK MILLENNIUM S.A.
 5. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
 6. BANK ZACHODNI WBK S.A.
 7. BRE BANK S.A.
 8. ING BANK ŚLĄSKI S.A.
 9. POWSECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - BANK POLSKI S.A.
 10. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
 11. SOCIETE GENERALE SA ODDZIAŁ W POLSCE

 

 

 

Informujemy, iż w związku z prawnie zatwierdzoną fuzją pomiędzy Kredyt Bank S.A, a BZ WBK S.A  od dnia 7 stycznia 2013 roku Kredyt Bank S.A przestaje być uczestnikiem Fixingu stawek referencyjnych WIBID/WIBOR. W panelu pozostaje 10 najbardziej aktywnych na rynku banków

1. BANK BPH Spółka Akcyjna
2. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
3. BANK MILLENNIUM S.A.
4. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
5. BANK ZACHODNI WBK S.A.
6. BRE BANK S.A.
7. ING BANK ŚLĄSKI S.A.
8. POWSECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - BANK POLSKI S.A.
9. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
10. SOCIETE GENERALE SA ODDZIAŁ W POLSCE

 

 

 

Informujemy, że od dnia 1-go stycznia 2013 roku Bank BNP Paribas Oddział Polska  nie jest uczestnikiem Fixingu Stawki referencyjnej WIBOR i WIBID . Tym samym ilość panelistów ulega zmniejszeniu do 11

Aktualna lista poniżej:

W kolejności alfabetycznej:

1. BANK BPH Spółka Akcyjna
2. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
3. BANK MILLENNIUM S.A.
4. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
5. BANK ZACHODNI WBK S.A.
6. BRE BANK S.A.
7. ING BANK ŚLĄSKI S.A.
8. KREDYT BANK S.A.
9. POWSECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - BANK POLSKI S.A.
10. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
11. SOCIETE GENERALE SA ODDZIAŁ W POLSCE

 

 

 

Informujemy, że od dnia  20-go grudnia 2012 roku Bank Gospodarki Żywnosciowej S.A. nie jest uczestnikiem Fixingu Stawki referencyjnej WIBOR i WIBID . Tym samym ilość panelistów ulega zmniejszeniu do 12. Aktualna lista poniżej

 

W kolejności alfabetycznej:

1. BANK BPH Spółka Akcyjna
2. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
3. BANK MILLENNIUM S.A.
4. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
5. BANK ZACHODNI WBK S.A.
6. BNP PARIBAS oddział Polska
7. BRE BANK S.A.
8. ING BANK ŚLĄSKI S.A.
9. KREDYT BANK S.A.
10. POWSECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - BANK POLSKI S.A.
11. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
12. SOCIETE GENERALE SA ODDZIAŁ W POLSCE

Informujemy, że od dnia  22-go sierpnia 2012 roku Deutsche Bank Polska S.A. nie jest uczestnikiem Fixingu Stawki referencyjnej WIBOR i WIBID . Tym samym ilość panelistów ulega zmniejszeniu do 13. Aktualna lista poniżej

 

W kolejności alfabetycznej:

1. BANK BPH Spółka Akcyjna
2. BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.
3. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
4. BANK MILLENNIUM S.A.
5. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
6. BANK ZACHODNI WBK S.A.
7. BNP PARIBAS oddział Polska
8. BRE BANK S.A.
9. ING BANK ŚLĄSKI S.A.
10. KREDYT BANK S.A.
11. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - BANK POLSKI S.A.
12. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
13. SOCIETE GENERALE SA ODDZIAŁ W POLSCE

 

 

 

 

Informujemy, że od dnia  2-go stycznia 2012 roku Bank Handlowy W Warszawie utracił status banku  panelisty kwotującego stawkę referencyjną Wibid/Wibor. Tym samym ilość panelistów ulega zmniejszeniu do 14

Aktualna lista poniżej


W kolejności alfabetycznej:

1. BANK BPH Spółka Akcyjna
2. BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.
3. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
4. BANK MILLENNIUM S.A.
5. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
6. BANK ZACHODNI WBK S.A.
7. BNP PARIBAS oddział Polska
8. BRE BANK S.A.
9. DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
10. ING BANK ŚLĄSKI S.A.
11. KREDYT BANK S.A.
12. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - BANK POLSKI S.A.
13. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
14. SOCIETE GENERALE SA ODDZIAŁ W POLSCE

 Informujemy, że od dnia 3-go stycznia 2011 roku ilość panelistów kwotujących stawki referencyjne Wibid/Wibor ulega zmniejszeniu do 15

Aktualna lista poniżej


W kolejności alfabetycznej:

1. BANK BPH Spółka Akcyjna
2. BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.
3. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
4. BANK MILLENNIUM S.A.
5. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
6. BANK ZACHODNI WBK S.A.
7. BNP PARIBAS oddział Polska
8. BRE BANK S.A.
9. CITIBANK HANDLOWY
10. DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
11. ING BANK ŚLĄSKI S.A.
12. KREDYT BANK S.A.
13. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - BANK POLSKI S.A.
14. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
15. SOCIETE GENERALE SA ODDZIAŁ W POLSCE

Lista panelistów w 2010 roku: 

1. Bank BGK
2. Bank BGZ SA
3. Bank BPH SA
4. Bank Handlowy w Warszawie SA
5. Bank Millennium SA
6. Bank PEKAO SA
7. Bank Zachodni WBK SA
8. BNP Paribas Oddział Polska
9. Deutsche Bank Polska SA
10. ING Bank Śląski SA
11. Kredyt Bank SA
12. mBank SA (poprzednia nazwa BRE Bank)
13. PKO Bank Polski SA
14. Raiffeisen Bank Polska SA
15. Royal Bank of Scotland (ABN-AMRO)
16. Societe Generale Oddział w Polsce

Lista panelistów w 2009 roku:

1. Bank BGK
2. Bank BGZ SA
3. Bank BPH SA
4. Bank Handlowy w Warszawie SA
5. Bank Millennium SA
6. Bank PEKAO SA
7. Bank Zachodni WBK SA
8. BNP Paribas Oddział Polska
9. Deutsche Bank Polska SA
10. ING Cank Sląski SA
11. Kredyt Bank SA
12. mBank SA (poprzednia nazwa BRE Bank)
13. PKO Bank Polski SA
14. Royal Bank of Scotland (ABN-AMRO)
15. Societe Generale Oddział w Polsce

Lista panelistów w 2008 roku:
 
1. Bank BGK
2. Bank BGZ SA
3. Bank BPH SA
4. Bank Handlowy w Warszawie SA
5. Bank Millennium SA
6. Bank Pekao SA
7. Bank Zachodni WBK SA
8. BNP Paribas Oddział Polska
9. ING Bank Śląski SA
10. Kredyt Bank SA
11. mBank SA (poprzednia nazwa BRE Bank)
12. PKO Bank Polski SA
13. Societe Generale Oddział w Polsce

Lista panelistów w 2007 roku:

1. Bank BGK
2. Bank BGZ SA
3. Bank BPH SA
4. Bank Handlowy w Warszawie SA
5. Bank Millennium SA
6. Bank Pekao SA
7. Bank Zachodni WBK SA
8. BNP Paribas Oddział Polska
9. Deutsche Bank Polska SA
10. ING Bank Śląski SA
11. Kredyt Bank SA
12. mBank SA (poprzednia nazwa BRE Bank)
13. PKO Bank Polski SA
14. Royal Bank of Scotland (ABN-AMRO)
15. Societe Generale Oddział w Polsce

Lista panelistów w 2006 roku:

1. Bank BGK
2. Bank BGZ SA
3. Bank BPH SA
4. Bank Handlowy w Warszawie SA
5. Bank Millennium SA
6. Bank Pekao SA
7. Bank Zachodni WBK SA
8. Deutsche Bank Polska SA
9. ING Bank Śląski SA
10. Kredyt Bank SA
11. mBank SA ( poprzednia nazwa BRE Bank)
12. PKO Bank Polski SA
13. Royal Bank of Scotland (ABN-AMRO)
14. Societe Generale SA Oddział w Polsce

 

Lista panelistów w 2005 roku:


1. Bank BGZ SA
2. Bank BPH SA
3. Bank Handlowy w Warszawie SA
4. Bank Millennium SA
5. Bank Pekao SA
6. Bank Zachodni WBK SA
7. Deutsche Bank Polska SA
8. ING Bank Śląski SA
9. Kredyt Bank SA
10. mBank SA ( poprzednia nazwa BRE Bank)
11. PKO Bank Polski SA
12. Royal Bank of Scotland (ABN-AMRO)
13. Societe Generale SA Oddział w Polsce

footer