Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką WIBOR do dnia 29 czerwca 2017. Obecnym administratorem stawki jest GPW Benchmark SA.


  • Z zastrzeżeniem postanowień punktu 11.2 różnica miedzy stawkami udzielania i przyjęcia depozytu na dany termin (spread) podawanymi przez każdego uczestnika na Fixingu nie może być większa niż: [tabelka poniżej]

  • W okresie pierwszych 15 minut po opublikowaniu stawek referencyjnych WIBOR WIBID przez pełnomocnika stosownie do postanowień punktu 4.8 regulaminu każdy uczestnik może zawrzeć z kwotowania każdego innego uczestnika do dwóch transakcji na wybrane przez siebie dwa różne terminy. Kwotowanie, o którym mowa w 5.2 regulaminu jest wiążące dla kwoty do: [tabelka].
 
Termin kwoty w PLN spread'y
 
Terminy Kwoty w PLN Spread'y
O/N 30 mln 30 p.b.
T/N 30 mln 30 p.b.
SW 20 mln 20 p.b.
2W 20 mln 20 p.b.
1M 20 mln 20 p.b.
3M 20 mln 20 p.b.
6M 10 mln 20 p.b.
9M 5 mln 20 p.b.
12M 5 mln 20 p.b.

footer