Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką WIBOR do dnia 29 czerwca 2017. Obecnym administratorem stawki jest GPW Benchmark SA.

 

Komunikat dla dystrybutorów i odbiorców stawek referencyjnych WIBID i WIBOR w zakresie planowanych zmian w dystrybucji stawek WIBID i WIBOR

Zarząd Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska  przypomina, że stawki referencyjne WIBID/WIBOR podlegają restrykcjom, co do dalszego ich upubliczniania w czasie rzeczywistym.

 W trosce  o najwyższą jakość stawek referencyjnych WIBID i WIBOR oraz w celu zapewnienia najwyższego poziomu przeprowadzania fixingu, w tym zgodności z planowanym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych, Zarząd Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska zdecydował się wprowadzić opłaty za dostęp do stawek WIBID i WIBOR w czasie rzeczywistym. Zmiany zaczną obowiązywać od dnia 1 lutego 2015 roku.

Od dnia 1 lutego 2015 roku ACI Polska wprowadza opłaty od każdego użytkownika końcowego mającego dostęp do stawek WIBID i WIBOR w czasie rzeczywistym. Opłata będzie miała charakter ryczałtowy i podstawą jej naliczenia będzie ilość urządzeń, terminali, ekranów z systemem (zarówno Front-Office jaki Back-Office) lub jakichkolwiek nośników informacji, na których będzie dostęp do stawek WIBID i WIBOR w czasie rzeczywistym (tzw. opłaty za ekran)

Opłaty będą pobierane od dystrybutorów. W celu otrzymywania  fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR w czasie rzeczywistym po 1 lutego 2015 roku należy skontaktować się z jednym z autoryzowanych dystrybutorów danych.

 Autoryzowanymi dystrybutorami stawki referencyjnej WIBID i WIBOR są w tym momencie:

·        Thomson Reuters

·        Bloomberg

 -       SIX Financial Information Ltd. 

Tak jak dotychczas zapraszamy innych vendorów do podpisania umowy z ACI na dystrybucję danych LIVE. Uzyskanie stawki referencyjnej WIBID i WIBOR w czasie rzeczywistym od agenta kalkulacyjnego (dziś Thomson Reuters)  może wiązać się z dodatkowymi opłatami serwisowymi ponoszonymi na jego rzecz.Dotychczasowa opłata za licencję redystrybucyjną zostanie zachowana na aktualnym poziomie. W chwili obecnej koszt licencji redystrybucyjnej ACI WIBOR wynosi 250 EUR netto miesięcznie. Dodatkowo każdy redystrybutor wnosi do ACI opłaty bazujące na ilości użytkowników końcowych.  

Jednocześnie zawiadamiamy, że od 1 lutego 2015 roku nastąpi przesunięcie opóźnionej publikacji stawek referencyjnych WIBID i WIBOR z 4 godzin do 12 godzin.

Stawki WIBID i WIBOR, otrzymane w czasie rzeczywistym przez dystrybutorów, nie mogą być dystrybuowane na otwartych stronach a jedynie do autoryzowanych użytkowników bez prawa do dalszej ich dystrybucji. Stawki WIBID i WIBOR otrzymane w czasie rzeczywistym przez końcowych użytkowników nie mogą dalej redystrybuowane. Po upływie 12 godzin od fixingu redystrybucja stawek WIBID i WIBOR (tzw. opóźnionych) nie wiąże się z dodatkowymi opłatami na rzecz ACI Polskai nie wymaga uzyskania licencji redystrybucyjnej. Na publicznych stronach www, stawki mogą publikowane, z co najmniej 12 godzinnym opóźnieniem.

Informacja dodatkowa dla Uczestników fixingu:

Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska nie odpowiada za politykę cenową dystrybutorów danych. Nie mniej jednak Zarząd Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska zarekomendował dystrybutorom danych nie stosowanie opłat dla Uczestników fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. Brak opłat narzucanych na Uczestników ma na celu zrekompensować nakład ich pracy oraz dodatkowe koszty związane z odpowiednim dostosowaniem  organizacji pracy w celu spełnienia przez nich wymogów Regulaminu fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, a w perspektywie kolejnych dodatkowych wymogów zgodnie z planowanym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie indeksów stosowanych, jako wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych.  Uczestnicy Fixingu powinni skontaktować się właściwym dystrybutorem danychw celu ustalenia szczegółowych zasad naliczania opłat za dostęp do stawek referencyjnych WIBID i WIBOR dla Uczestników Fixingu

Warszawa, grudzień  2014 roku

 

footer