Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką WIBOR do dnia 29 czerwca 2017. Obecnym administratorem stawki jest GPW Benchmark SA.

Zgodnie z  punktem  1  Załącznika nr 6 do Regulamin Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR – Rada ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR

 

1. Rada ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, określana dalej jako „Rada”, składa się z 8 członków, powoływanych na okres kadencji 2 lat legitymujących się stosowną wiedzą i doświadczeniem zawodowym w obszarze funkcjonowania rynku finansowego w Polsce. W skład Rady wchodzi:

a) 2 członków Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska, w tym Prezes i 1 członek wskazany przez Zarząd spośród członków organów statutowych Stowarzyszenia, tj. Zarządu, Komisji ds. Profesjonalizmu lub Komisji Rewizyjnej, przy czym ACI ma prawo delegować 2 osoby, które mogą być związane stosunkiem pracy z Uczestnikami Fixingu,

b) 2 członków wskazanych przez Związek Banków Polskich

c) 1 członków wskazanych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,

d) 1 członek wskazany przez Ministra Finansów RP

e) 1 członek wskazywany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

f) 1 członek wskazany przez KDPW_CCP

 

Liczba niezależnych członków Rady tj. niezwiązanych z Uczestnikami Fixingu (bankami krajowymi i oddziałami instytucji kredytowych) stosunkiem pracy lub innymi umowami mogącymi rodzić potencjalny konflikt interesów powinna być większa niż połowa ogólnej liczby członków Rady.

 

footer