Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką POLONIA do dnia 30 listopada 2017. Obecnym administratorem stawki jest NBP.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Punktem 4 Rozdział II Regulaminu stawki referencyjnej POLONIA Bank RBS Bank (Polska) SA zrezygnował z uczestnictwa w fixingu stawki referencyjnej POLONIA

Poniżej prezentujemy listę uczestników od dnia 1 marca 2017:

1.BANK BGŻ BNP Paribas S.A.

2.BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

3.BANK MILLENNIUM S.A.

4.BANK POCZTOWY S.A.

5.BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

6.BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚĆI SA

7.BANK ZACHODNI WBK S.A.

8.BNP PARIBAS oddział w Polsce

9.CITIBANK HANDLOWY

10.DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

11.DNB Bank Polska S.A.

12.EUROBANK S.A.

13.GETIN NOBLE BANK S.A.

14.ING BANK ŚLĄSKI S.A.

15.mBANK SA

16. PLUSBANK SA

17.POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - BANK POLSKI S.A.

18.RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

19.SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

20.SGB Bank S.A.

21.SOCIETE GENERALE SA ODDZIAŁ W POLSCE
 

Informujemy, iż w związku z rozszerzeniem listy banków kwotujących stawkę referencyjną POLONIA od dnia 1 marca 2016 lista banków jest następująca:

 

1.BANK BGŻ BNP Paribas S.A. (poprzednia nazwa bank Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.)

2.BANK BPH S.A.

3.BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

4.BANK MILLENNIUM S.A.

5.BANK POCZTOWY S.A.

6.BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

7.BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚĆI SA

8.BANK ZACHODNI WBK S.A.

9.BNP PARIBAS oddział w Polsce

10.CITIBANK HANDLOWY

11.DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

12.DNB Bank Polska S.A. (poprzednia nazwa BANK DnB NORD POLSKA SA)

13.EUROBANK S.A.

14.GETIN NOBLE BANK S.A.

15.ING BANK ŚLĄSKI S.A.

16.mBANK SA (poprzednia nazwa BRE BANK S.A)

17. PLUSBANK SA (nowy uczestnik)

18.POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - BANK POLSKI S.A.

19.RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

20.RBS Bank (Polska) SA (poprzednia nazwa ABN AMRO BANK (POLSKA) S.A)

21.SANTANDER CONSUMER BANK S.A. (w miejsce AIG BANK POLSKA SA)

22.SGB Bank S.A. (poparzenia nazwa GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI SA W POZNANIU)

23.SOCIETE GENERALE SA ODDZIAŁ W POLSCE

 


 

 

Informujemy, iż w związku z rozszerzeniem listy banków kwotujących stawkę referencyjną POLONIA od dnia 1 grudnia 2015 lista banków jest następująca:

1.       BANK BGŻ BNP Paribas S.A. (poprzednia nazwa bank Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.)

2.       BANK BPH S.A.

3.       BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

4.       BANK MILLENNIUM S.A.

5.       BANK POCZTOWY S.A.

6.       BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

7.       BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚĆI SA (nowy uczestnik)

8.       BANK ZACHODNI WBK S.A.

9.       BNP PARIBAS oddział w Polsce

10.    CITIBANK HANDLOWY

11.    DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

12.    DNB Bank Polska S.A. (poprzednia nazwa BANK DnB NORD POLSKA SA)

13.    EUROBANK S.A. (nowy uczestnik)

14.    GETIN NOBLE BANK S.A.

15.    ING BANK ŚLĄSKI S.A.

16.    mBANK SA (poprzednia nazwa BRE BANK S.A)

17.    POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - BANK POLSKI S.A.

18.    RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

19.    RBS Bank (Polska) SA (poprzednia nazwa ABN AMRO BANK (POLSKA) S.A)

20.    SANTANDER CONSUMER BANK S.A. (w miejsce AIG BANK POLSKA SA)

21.    SGB Bank S.A. (poparzenia nazwa GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI SA W POZNANIU)

22.    SOCIETE GENERALE SA ODDZIAŁ W POLSCE


 

Informujemy, iż w związku z prawnie zatwierdzoną fuzją pomiędzy Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA a BNP PARIBAS BANK POLSKA SAod dnia 1 maja 2015 lista banków jest następująca:


1. BANK BPH Spółka Akcyjna
2. DNB Bank Polska S.A. (poprzednia nazwa BANK DnB NORD POLSKA SA)
3. BANK BGŻ BNP Paribas S.A.
4. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
5. BANK POCZTOWY SA
6. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
7. BANK MILLENNIUM S.A.
8. BANK ZACHODNI WBK S.A.
09. BNP PARIBAS oddział w Polsce
10. BRE BANK S.A. (aktualna nazwa mBank S.A.)
11. CITIBANK HANDLOWY
12. DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
13. GETIN NOBLE BANK SA
14. GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI SA W POZNANIU (aktualna nazwa SGB-bank SA)
15. ING BANK ŚLĄSKI S.A.
16. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - BANK POLSKI S.A.
17. SOCIETE GENERALE SA ODDZIAŁ W POLSCE
18. SANTANDER CONSUMER BANK (w miejsce AIG BANK POLSKA SA)
19. RAIFFEISEN BANK POLSKA SA
20. RBS Bank (Polska) SA (poprzednia nazwa ABN AMRO BANK (POLSKA) S.A)


 


 

Informujemy, iż w związku z prawnie zatwierdzoną fuzją pomiędzy PKO Bank Polski SA a Nordea Bank Polska SA od dnia 31 października 2014 lista banków jest następująca:

1. BANK BPH Spółka Akcyjna
2.
DNB Bank Polska S.A. (poprzednia nazwa BANK DnB NORD POLSKA SA)
3. BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.
4. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
5. BANK POCZTOWY SA
6. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
7. BANK MILLENNIUM S.A.
8. BANK ZACHODNI WBK S.A.
9. BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
10. BNP PARIBAS oddział w Polsce
11. BRE BANK S.A. (aktualna nazwa mBank S.A.)
12. CITIBANK HANDLOWY
13. DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
14. GETIN NOBLE BANK SA
15. GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI SA W POZNANIU
16. ING BANK ŚLĄSKI S.A.
17. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - BANK POLSKI S.A.
18. SOCIETE GENERALE SA ODDZIAŁ W POLSCE
19. SANTANDER CONSUMER BANK (w miejsce AIG BANK POLSKA SA)
20. RAIFFEISEN BANK POLSKA SA
21. RBS Bank (Polska) SA (poprzednia nazwa ABN AMRO BANK (POLSKA) S.A)

 
Informujemy, iż w związku z rozszerzeniem listy banków kwotujących stawkę referencyjną POLONIA od dnia 1 grudnia 2013 lista banków jest następująca:


1.    BANK BPH Spółka Akcyjna
2.    DNB Bank Polska S.A. (poprzednia nazwa BANK DnB NORD POLSKA SA)
3.    BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.
4.    BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
5.    BANK POCZTOWY SA
6.    BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
7.    BANK MILLENNIUM S.A.
8.    BANK ZACHODNI WBK S.A.
9.    BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
10.    BNP PARIBAS oddział w Polsce
11.    BRE BANK S.A. (aktualna nazwa mBank S.A.)
12.    CITIBANK HANDLOWY
13.    DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
14.    GETIN NOBLE BANK SA
15.    GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI SA W POZNANIU
16.    ING BANK ŚLĄSKI S.A.
17.    POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - BANK POLSKI S.A.
18.    SOCIETE GENERALE SA ODDZIAŁ W POLSCE
19.    SANTANDER BANK POLSKA S.A (w miejsce AIG BANK POLSKA SA)
20.    NORDEA BANK POLSKA SA
21.    RAIFFEISEN BANK POLSKA SA
22.    RBS Bank (Polska) SA (poprzednia nazwa ABN AMRO BANK (POLSKA) S.A) 


Informujemy, iż w związku z prawnie zatwierdzoną fuzją pomiędzy Kredyt Bank S.A, a BZ WBK S.A  od dnia
7 stycznia 2013lista banków jest następująca

 

  1. BANK BPH Spółka Akcyjna
  2. BANK DnB NORD POLSKA SA
  3. BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.
  4. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
  5. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
  6. BANK MILLENNIUM S.A.
  7. BANK ZACHODNI WBK S.A.
  8. BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
  9. BRE BANK S.A.

10.  BNP PARIBAS oddział w Polsce

11.  CITIBANK HANDLOWY

12.  DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

13.  GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI SA W POZNANIU

14.  ING BANK ŚLĄSKI S.A.

15.  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - BANK POLSKI S.A.

16.  SOCIETE GENERALE SA ODDZIAŁ W POLSCE

17.  SANTANDER BANK POLSKA S.A (w miejsce AIG BANK POLSKA SA)

18.  NORDEA BANK POLSKA SA

19.  RAIFFEISEN BANK POLSKA SA

20.  RBS Bank (Polska) SA (poprzednia nazwa ABN AMRO BANK (POLSKA) S.A)
 

 

1. ABN AMRO BANK (POLSKA) S.A.
2. BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.
3. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
4. BANK MILLENNIUM S.A.
5. BANK BPH Spółka Akcyjna
6. BANK ZACHODNI WBK S.A.
7. BRE BANK S.A.
8. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
9. BNP PARIBAS oddział w Polsce
10. CITIBANK HANDLOWY
11. DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
12. ING BANK ŚLĄSKI S.A.
13. KREDYT BANK S.A.
14. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - BANK POLSKI S.A.
15. SOCIETE GENERALE SA ODDZIAŁ W POLSCE
16. SANTANDER BANK POLSKA S.A (w miejsce AIG BANK POLSKA SA)
17. BANK DnB NORD POLSKA SA
18. BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
19. GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI SA W POZNANIU
20. NORDEA BANK POLSKA SA
21. RAIFFEISEN BANK POLSKA SA

footer