Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką WIBOR do dnia 29 czerwca 2017. Obecnym administratorem stawki jest GPW Benchmark SA.

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na ponowne zatrudnienie w NBP Pan Profesor Andrzej Sławiński zrezygnował z dalszego pełnienia funkcji członka Komitetu Nadzorczego GBP Benchmark. Profesor Sławiński był członkiem Niezależnym KN GPWB wskazanym przez nasze stowarzyszenie. ACI Polska podtrzymuje udział w Komitecie w charakterze Obserwatora przy Komitecie Nadzorczym. W pracach Komitetu w roli obserwatora uczestniczy dr Wojciech Galiński, członek Zarządu.

Zarząd ACI

26 października 2018

footer