Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką WIBOR do dnia 29 czerwca 2017. Obecnym administratorem stawki jest GPW Benchmark SA.

Uprzejmie informujemy o wycofaniu deklaracji uczestnictwa w fixingu przez Societe Generale Oddział Polska. Poniżej publikujemy listę banków, które będą uczestnikami fixingu od dnia 22 sierpnia 2016.

1. BANK BPH Spółka Akcyjna
2. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (porzednia nazwa Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.)
3. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
4. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
5. BANK MILLENNIUM S.A.
6. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
7. BANK ZACHODNI WBK S.A. (Grupa Santander)
8. DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
9. ING BANK ŚLĄSKI S.A.
10. mBANK SA (poprzednia nazwa BRE BANK S.A.)
11. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - BANK POLSKI S.A.
12. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

footer