Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką WIBOR do dnia 29 czerwca 2017. Obecnym administratorem stawki jest GPW Benchmark SA.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd ACI Polska podjął uchwałę o przyjęciu Deutsche Bank POLSKA SA do panelu banków kwotujących stawki referencyjne WIBID i WIBOR z dniem 30 marca 2015 roku (Kandydatura została zatwierdzona przez Radę do spraw stawek referencyjnych WIBID i WIBOR)Dzień 30 marca 2015 roku będzie pierwszym dniem, kiedy kwotowania Deutsche Bank POLSKA SA będą uwzględniane w kalkulacji stawek referencyjnych WIBOR i WIBID.Poniżej publikujemy aktualna listę banków pełniących funkcję Uczestnika Fixingu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID od dnia 30 marca 2015:

1. BANK BPH Spółka Akcyjna

2. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

3. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

4. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

5. BANK MILLENNIUM S.A.

6. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

7. BANK ZACHODNI WBK S.A.

8. DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

9. ING BANK ŚLĄSKI S.A.

10. mBANK SA (poprzednia nazwa BRE BANK S.A.

11. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - BANK POLSKI S.A.

12. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

13. SOCIETE GENERALE SA ODDZIAŁ W POLSCE

footer