Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką WIBOR do dnia 29 czerwca 2017. Obecnym administratorem stawki jest GPW Benchmark SA.

Poniżej publikujemy procedurę zgłaszania i sposobu komunikowania publikacji błędnych stawek referencyjnych, która wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2015 roku.

pdfPobierz wersję PDF


Procedura w zakresie sposobu komunikowania

publikacji błędnych stawek referencyjnych

WIBID i WIBOR

1. Definicja błędu

1.1. Za błąd w stawce referencyjnej WIBID lub WIBOR, w tym błąd w jej publikacji, należy uznać sytuacje, w której WIBID lub WIBOR (dalej każda lub obie jako „stawka”) ogłoszony w serwisie Agenta Kalkulacyjnego zgodnie z aktualnym Regulaminem Fixingu Stawek ReferencyjnychWIBID i WIBOR (dalej jako „Regulamin”) nie został prawidłowo skalkulowany w oparciu o Kwotowania zgłoszone poprawnie i zgodnie z Regulaminem przez Uczestników Fixingu lub został błędnie opublikowany.

1.2 Wszelkie działania Organizatora i Agenta Kalkulacyjnego oraz osób zgłaszających powinny być podejmowane bezzwłocznie w celu jak najszybszego wyeliminowania błędu.

1.3 Wszelkie terminy nie zdefiniowane inaczej w niniejszej Procedurze mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

2. Zgłoszenie błędu

2.1 Wszystkie zauważone błędy należy zgłaszać bezzwłocznie Organizatorowi na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz równolegle Agentowi Kalkulacyjnemu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie (44) 0207 542 9230.

2.2 Po otrzymaniu informacji o możliwym błędzie Agent Kalkulacyjny ponownie sprawdza wartość opublikowanych stawek uwzględniając przekazane informacje o błędzie.

2.3 W przypadku błędu stwierdzonego przez Agenta Kalkulacyjny ma on bezwzględny obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora oraz rozpocząć procedurę sprawdzania i ewentualnej rekalkulacji stawki (zgodnie z punktem 3 niniejszej procedury).

2.4 W przypadku, gdy opublikowane stawki zawierają błąd Agent Kalkulacyjny bezzwłocznie informuje o tym na stronie FIXALERT.

2.5 Na stronie FIXALERT lub innych dodatkowych dedykowanych w tym celu stronach, do których kieruje strona FIXALERT Agenta Kalkulacyjnego znajdują się informacje o:  

  1. Nieprawidłowej kalkulacji lub publikacji.
  2. Stawkach jakie zostały obliczone lub opublikowane z błędem.
  3. Godzinie zgłoszenia błędu.
  4. Godzinie wprowadzenia korekty.

2.6 Na stronie acipolska.pl Organizator publikuje dodatkowo dokładne informacje o wystąpieniu błędu w tym, jeżeli jest to możliwe informacje o powodach wystąpienia błędu.

2.7 Dodatkowo Organizator informuje mailowo wszystkich Uczestników Fixingu o zaistniałej sytuacji.

2.8 Organizator przesyła stosowną informację o wystąpieniu błędu w miesięcznym raporcie do Rady ds. Stawek referencyjnych WIBID i WIBOR w raz informacją otrzymaną od Agenta Kalkulacyjnego.

2.9 W kolejnych dniach roboczych następujących po błędnym Fixingu Organizator i Agent Kalkulacyjny ze szczególną starannością obserwują wyniki Fixingu w celu stwierdzenia, czy błąd się nie powtórzył.

3. Ponowna rekalkulacja i publikacja stawki

3.1 Agent Kalkulacyjny po stwierdzeniu błędu w publikacji przystępuje niezwłocznie do poprawienia wartości stawki, umieszczając stosowne informacje zgodnie z punktem 2

3.2 Po poprawieniu wartości stawki wszystkie błędne wartości w systemach Agenta Kalkulacyjnego zostają zastąpione prawidłowymi wartościami.

4.1. Informacje dodatkowe

4.1 Procedura wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2014 roku

Zarząd ACI POLSKA

footer