Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką POLONIA do dnia 30 listopada 2017. Obecnym administratorem stawki jest NBP.

Warszawa, 31 października 2014

Szanowny Państwo,

Pragniemy przypomnieć, iż w dniu 31 października br nastąpiło połączenie prawne PKO Bank Polski SA z Nordea Bank Polska SA. PKO Bank Polski poprzez wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego stał się następcą prawnym i wstąpił we wszystkie prawa oraz obowiązki Nordea Bank Polska SA

PKO Bank Polski SA przejmuje prawa i obowiązki Nordea Bank Polska SA, w tym również obowiązek przesyłania danych do indeksu POLONIA zgodnie z podpisaną przez Nordea Bank Polska SA deklaracją przystąpienia do Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA.

W związku z powyższym przypominamy, że Banki uczestniczące w Fixingu powinny pamiętać o uwzględnianiu jedynie PKO Bank Polski SA we wszystkich zestawieniach wysyłanych do NBP zgodnie z Regulaminem Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA.

Z poważaniem,

Marta Kępa                  Błażej Wajszczuk
Prezes Zarządu             Sekretarz, Członek Zarządu

footer