Materiały do pobrania:

 

pdf1_Zaproszenie_na_WZC_ACI Polska_18_06_2020.pdf
pdf2_ACI_Skrocony_Program_Walnego_Zgromadznie_18_06_2020.pdf
pdf3_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_ACI_Polska_w_roku_2019.pdf
pdf4_Tresc_proponowanych_przez_Zarzad_uchwal_18_06_2020.pdf
pdf5_Pelnomocnictwo_WZC_18_06_2020_edytowalny_pdf.pdf
pdf6_Bilans_2019.pdf
pdf6a_Bilans_aktywa_2019.pdf
pdf6b_Bilans_pasywa_2019.pdf
pdf7_Rachunek_wynikow_2019.pdf
pdf8_Sprawozdanie_finansowe_2019.pdf
pdf9_Wprowadzenie_2019.pdf

pdf10_Sprawozdanie_Komisji_Rewizyjnej_2020.pdf
pdf11_Dzialania_Komisji_ds_Profesjonalizmu_2019-2020.pdf

footer