Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ACI Polska udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi w składzie:

Prezes: Marta Kępa
Zarząd w składzie: Wojciech Galiński, Konrad Sadowski, Henryk Sułek, Błażej Wajszczuk, Tomasz Wołosz

Jednocześnie informujemy, że Walne Zgromadzenie wybrało na następną kadencję

Prezesa:

Marta Kępa

Zarząd w składzie:

Wojciech Galiński
Konrad Sadowski
Wojciech Szajnar
Błażej Wajszczuk
Tomasz Wołosz

Komisję Rewizyjną w składzie:

Maciej Kuczek
Marta Pakuła-Boryczka
Michał Rzońca
Maciej Zatorski

Poprzedni skład: Marta Pakuła-Boryczka, Maciej Zatorski, Wojciech Szajnar, Mariusz Sęderowski

Komisję do spraw Profesjonalizmu w składzie:

Kamila Kajka
Marek Rutkowski
Henryk Sułek
Konrad Tyczyński

Poprzedni skład: Maciej Popiel, Konrad Tyczyński, Andrzej Krzemiński

Dziękujemy!

Obszerniejsza relacja już wkrótce...

footer