Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ACI Polska udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi w składzie:

Prezes: Marta Kępa
Zarząd w składzie: Bartłomiej Małocha, Błażej Wajszczuk, Mirosław Smoliński, Wojciech Galiński, Henryk Sułek

Jednocześnie informujemy, że Walne Zgromadzenie wybrało na następną kadencję

Prezesa:

Marta Kępa

Zarząd w składzie:

Wojciech Galiński
Konrad Sadowski
Henryk Sułek
Błażej Wajszczuk
Tomasz Wołosz

Komisję Rewizyjną w składzie:

Marta Pakuła-Boryczka
Maciej Zatorski
Wojciech Szajnar
Mariusz Sęderowski

Poprzedni skład: Jan Lemiech, Marta Pakuła-Boryczka, Maciej Zatorski

Komisję do spraw Profesjonalizmu w składzie:

Maciej Popiel
Konrad Tyczyński
Andrzej Krzemiński

Poprzedni skład: Mateusz Bieniek, Andrzej Krzemiński, Tomasz Terelak, Konrad Tyczyński

Dziękujemy!

Szersza relacja wkrótce...

footer