pdf1_Zaproszenie_na_WZ_ACI_Polska_19_05_2016.pdf

 

pdf2_ACI_Skrocony_Program_Walnego_Zgromadznia_19_05_2016.pdf

 

pdf3_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_ACI_Polska_w_roku_2015.pdf

 

pdf4_Tresc_proponowanych_przez_Zarzad_uchwal_19_05_2016.pdf

 

pdf5_PELNOMOCNICTWO_WZ_19_05_2016.pdf

 

pdf6_Bilans_-_2015_poprawiony.pdf

 

pdf7_Rachunek_zyskow_i_strat_-_2015_poprawiony.pdf

 

pdf8_Sprawozdanie_finansowe_-_2015.pdf

 

pdf9_Wprowadzenie_-_2015.pdf

footer