1_Zaproszenie_na_WZ_ACI_Polska_21_05_2015.pdf

2_ACI_Skrocony_Program_Walnego_Zgromadznie_21_05_2015.pdf

3_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_ACI_Polska_w_roku_2014.pdf

4_Tresc_proponowanych_przez__zarzad_uchwal_21_05_2015.pdf

5_PELNOMOCNICTWO_WZ_21_05_2015.pdf

6_BILANS_2014.pdf

7_Rachunek_wynikoW_2014.pdf

8_Sprawozdanie_finansowe_2014.pdf

9_Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego_2014.pdf

footer